Nabava i natječaji

Sprječavanje sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbi članka članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16):

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektima:
- Petrus park d.o.o, OIB 01444723328, Sveti Petar u Šumi 6, 52341 Sveti Petar u Šumi
- OPG Martina Gljušćić, OIB 11331216629, Jukini 96, 52341 Sveti Petar u Šumi

Objavljeno 28.5.2024.

Nabava alkoholnog pića-piva

Interni broj: 154/24

Objavljeno 28. svibnja 2024. godine – rok za dostavu ponuda je 04. lipnja 2024. godine do 12:00 sati.

Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: lorena.valic@np-brijuni.hr i orieta.dobran@np-brijuni.hr te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 27.5.2024.

Nabava bezalkoholnog gaziranog pića

Interni broj: 159/24

Objavljeno 27. svibnja 2024. godine – rok za dostavu ponuda je 03. lipnja 2024. godine do 12:00 sati.

Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: lorena.valic@np-brijuni.hr i orieta.dobran@np-brijuni.hr te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 20.5.2024.

Poziv na dostavu ponuda za: Nabava sladoleda konfekcijskog

Interni broj: 164/24

Objavljeno 20. svibnja 2024. godine – rok za dostavu ponuda je 29. svibnja 2024. godine do 11:30 sati.

Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: lorena.valic@np-brijuni.hr i orieta.dobran@np-brijuni.hr te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 16.5.2024.

Poziv na dostavu ponuda za: Nabava baterija za elektromobile

Interni broj: 219/24

Objavljeno 13. svibnja 2024. godine – rok za dostavu ponuda je 20. svibnja 2024. godine do 11:00 sati.

Izmjena 16. svibnja 2024. godine – novi rok za dostavu ponuda je 23. svibnja 2024. godine do 11:00 sati

Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: lorena.valic@np-brijuni.hr i hrvoje.pauletic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 13.5.2024.

Poziv na dostavu ponuda za: Nabava baterija za elektromobile – Ponovljeni postupak

Interni broj: 219/24

Objavljeno 13. svibnja 2024. godine – rok za dostavu ponuda je 20. svibnja 2024. godine do 11:00 sati.

Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: lorena.valic@np-brijuni.hr i hrvoje.pauletic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 6.5.2024.

Poziv na dostavu ponuda za: Nabava ulja

Interni broj: 140/24

Objavljeno 06. svibnja 2024. godine – rok za dostavu ponuda je 13. svibnja 2024. godine do 12:00 sati.

Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: lorena.valic@np-brijuni.hr i hrvoje.pauletic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 26.4.2024.

Poziv na dostavu ponuda za: Nabava uredskog materijala

Interni broj: 103/24

Objavljeno 26. travnja 2024. godine – rok za dostavu ponuda je 2. svibnja 2024. godine do 12,00 sati.

Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: lorena.valic@np-brijuni.hr i hrvoje.pauletic@np-brijuni.hr te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 24.4.2024.

Poziv na dostavu ponuda za: Nabava baterija za elektromobile

Interni broj: 219/24

Objavljeno 24. travnja 2024. godine – rok za dostavu ponuda je 2. svibnja 2024. godine do 13:30 sati.

Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: lorena.valic@np-brijuni.hr i hrvoje.pauletic@np-brijuni.hr te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 18.4.2024.

Poziv na dostavu ponuda za: Nabava mlijeka i mliječnih proizvoda

Interni broj: 131/24

Objavljeno 18. travnja 2024. godine – rok za dostavu ponuda je 25. travnja 2024. godine do 11:00 sati.

Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: lorena.valic@np-brijuni.hr i hrvoje.pauletic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 16.4.2024.

Poziv na dostavu ponuda za: Nabava konzerviranog voća i povrća

Interni broj: 143/24

Objavljeno 15. travnja 2024. godine – rok za dostavu ponuda je 24. travnja 2024. godine do 11:30 sati.

Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: lorena.valic@np-brijuni.hr i orieta.dobran@np-brijuni.hr te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 16.4.2024.

Poziv na dostavu ponuda za: Nabava sijena i slame

Interni broj: 165/24

Poziv na dostavu ponuda za: Nabava sijena i slame

Objavljeno 15. travnja 2024. godine – rok za dostavu ponuda je 23. travnja 2024. godine do 13:30 sati.

Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: lorena.zunic@np-brijuni.hr i orieta.dobran@np-brijuni.hr te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 26.3.2024.

Poziv na dostavu ponuda za: Nabava izrade osnovne geološke karte Nacionalnog parka Brijuni u mjerilu 1:25000

Interni broj: 451/24

Objavljeno 26. ožujka 2024. godine – rok za dostavu ponuda je 10. travnja 2024. godine do 12:00 sati.

Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: lorena.valic@np-brijuni.hr i hrvoje.pauletic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 21.3.2024.

Poziv na dostavu ponuda za: Nabava mesa peradi – svježe i smrznuto

Interni broj: 137/24

Objavljeno 21. ožujka 2024. godine – rok za dostavu ponuda je 28. ožujka 2024. godine do 11:00 sati.

Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: lorena.valic@np-brijuni.hr i hrvoje.pauletic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 21.3.2024.

Poziv na dostavu ponuda za: Nabava svježeg mesa – goveđe i svinjsko

Interni broj: 136/24

Objavljeno 21. ožujka 2024. godine – rok za dostavu ponuda je 28. ožujka 2024. godine do 12:00 sati.

Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: lorena.valic@np-brijuni.hr i hrvoje.pauletic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Objavljeno 20.3.2024.

Poziv na dostavu ponuda za: Nabava ronilačkih usluga

Interni broj: 285/24

Objavljeno 20. ožujka 2024. godine – rok za dostavu ponuda je 27. ožujka 2024. godine do 12:00 sati.

Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: lorena.valic@np-brijuni.hr i hrvoje.pauletic@np-brijuni.hr te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.