Preko 200 otisaka stopala dinosaura

Dinosauri na Brijunima

Bogatstvo Brijuna uveličavaju i geopaleontološki lokaliteti na kojima je pronađeno preko 200 otisaka stopala dinosaura. Vjeruje se da su ovi drevni gmazovi šetali Brijunima prije 125- 100 milijuna godina.
Geološko-paleontološki lokaliteti

Šetalište dinosaura

Otisci stopala dinosaura zabilježeni su na Velikom Brijunu te otocima Vanga, Galija i Vrsar. Za posjetitelje nacionalnog parka dostupni su tragovi na Velikom Brijunu, i to na rtovima Ploče i Vrbanj, dok su dva lokaliteta, rt Kamik i rt Trstike, na poluotoku Peneda kojim upravlja MORH nedostupna.

Prvi susret s otiskom stopala dinosaura

Dinosauri (grč. deinos = strašan + sauros = gušter, reptil) nas dočekuju već pri silasku s broda, na molu brijunske luke! U vapnenačkom kamenom bloku donesenom iz nekog od brijunskih kamenoloma, lijepo se vidi troprsti otisak stopala dinosaura. Kako se čini pripadao je krupnom mesojedu iz skupine Theropoda.

Preko 200 otisaka stopala dinosaura

Brijunski kredni park

Na četiri lokaliteta Velikog Brijuna pronađeno je više od 200 otisaka stopala dinosaura, strašnih gmazova koji su Zemljom vladali u razdoblju mezozoika. U okviru ovog širokog razdoblja, brijunske dinosaure možemo smjestiti u razdoblje krede (prije 145 do 65 milijuna godina) te tako možemo reći da na otoku imamo "kredni park". Za sada su nam poznati otisci na rtu Vrbanj, Ploče, Kamik/Plješivac te Trstike/Debela Glava.

Istraživanja dinosaura na Brijunima

Iako su prvi otisci stopala dinosaura na Brijunima otkriveni već 1925. godine, pomnije su istraženi tek u novije vrijeme. Devedesetih godina minulog stoljeća provedena su istraživanja kojima su proučeni tragovi ovih drevnih životinja. Tako je iz otiska stopala, a naročito staza - niza otisaka stopala, iščitan cijeli niz podataka: veličina, jesu li bile dvonožne ili četveronožne, jesu li trčale ili se polagano šetale, same ili u krdu.

Rt Pogledalo, Rt Ploče, Rt Zelenikovac

Geološko - paleontološki lokaliteti

Rt Pogledalo

Na rtu Pogledalo na poluotoku Vrbanj/Barban pronađeno je šezdesetak otisaka stopala velikih dvonožnih mesojeda.

Veličina otisaka ukazuje da su pripadali Theropodima, krupnim grabežljivim mesojedima koji su, šetajući duž plićaka nekadašnjeg oceana Tethys, ostavili svoje tragove. Bili su dugi oko 7 metara i najsličniji alosauridima. Ovi otisci nastali su prije 130-125 milijuna godina.

Rt Ploče

Na rtu Ploče na poluotoku Zelenikovac pronađeno je šezdesetak otisaka malih dvonožnih mesojeda koji su bili dugi 3-4 metra. Čini se da su otiske ostavili vrlo agresivni i brzi mesojedi iz skupine Coelurosaria.

Rt Zelenikovac

Poluotok Zelenikovac nudi pravu riznicu geološko - paleontoloških zanimljivosti iz razdoblja donje krede koje čine zanimljivu poučnu stazu. Osim otisaka stopala dinosaura tu su još slojevi fosiliziranih kućica puža nerinea, više valnih brazda raznih veličina, koštana breča.

Otkrijte stope dinosaura i nakratko se vratite u davnu prošlost susrećući se s ovim mezozojskim bićima (ili barem njihovim tragovima). Čekamo vas na Brijunima!
Kupi ulaznice