Promjene naziva kroz povijest

Nazivlje otočja

Većina istarskih toponima ima povijesno utemeljene dvoimene odnosno dvojezične nazive, tako hrvatskome nazivu Brijuni odgovara talijanski naziv Brioni. Otoci se nisu oduvijek tako nazivali, njihov se naziv tijekom vremena mijenjao.

Insulae Pullariae

U doba antike otoci su se nazivali Insulae Pullariae, a spominje ih već Plinije Stariji govoreći o brojnim rimskim ladanjskim vilama koje su krasile obale otočja. U to vrijeme Mali i Veliki Brijun činili su jedinstvenu cjelinu.

U 6. stoljeću prvi se put spominje Brevona, naziv sa značenjem koje upozorava na pličine. Prema nekim znanstvenicima, ovaj je toponim kasnoantičkog, a prema drugima još predilirskog postanka.

Prvo spominjanje Briona 1421. godine

Iz mletačkoga razdoblja poznati su nam brojni oblici ovoga imena (Brevogno, Brevono, Brevonio/Brevonis, Breoni, Dibrioni). Brioni se prvi put spominju 1421. godine. Ovaj se oblik zadržao u talijanskome jeziku, a preko njega hrvatskom jeziku svojstvenim zakonitostima ušao je u hrvatsku toponimiju. Tako su do danas ostale u uporabi obje povijesne i jezične varijante: Brijuni i Brioni.