Statistika i brojke

Brijuni u brojkama

Duž zapadnoistarske obale postoji nekoliko skupina otoka, među kojima je najzanimljivija, najveća i najrazvedenija brijunska skupina od 14 otoka, otočića i hridi. Ukupna je površina Nacionalnog parka Brijuni 3395 ha, od čega na morski dio otpada 2651,7 ha, dok površina svih otoka iznosi 743,3 ha. Dužina svih je otočnih obala 46,82 km, a dužina morske granice 22,93 km.
Sadašnje granice

Granice Nacionalnog parka Brijuni

Sadašnje granice Nacionalnog parka Brijuni utvrđene 1999. obuhvaćaju otoke i okolno more s podmorjem te im ukupna površina iznosi oko 33,95 km2.

Najrazvedeniji su otoci Veliki Brijun (25,9 km) i Mali Brijun (8,3 km).

Otoci nacionalnog parka

Veliki Brijun, Mali Brijun, Vanga (Krasnica), Sveti Jerolim, Kozada, Vrsar, Gaz, Pusti otok (Madona), Galija, Obljak, Grunj, Supin, Sveti Marko, Supinić.

Kredni vapnenac

Na otocima prevladavaju horizontalni ili tek malo nagnuti slojevi vapnenca kredne starosti na kojima je mjestimično razmjerno debeli sloj karbonatnog smeđeg tla ili crljenice. Kamen koji pripada toj formaciji bijele je boje, lako lomljiv, mramorne strukture te obiluje glinom i kremičnom kiselinom. Tvrd je i daje odličan građevni materijal.

Mnogo sunca i topline te dosta vlage

Godišnja srednja temperatura 13,9 °C

Klima je na Brijunima blaga, mediteranska s mnogo sunca i topline te dosta vlage u zraku, što omogućuje razvoj bujne vegetacije i ugodan boravak na otočju.

Brijuni su klimatski dio sjevernog Sredozemlja i nose obilježja zapadnoistarske obale s razmjerno visokom vrijednošću relativne vlage u zraku (76 %). Srednja godišnja temperatura iznosi 13,9 °C, prosječna godišnja količina oborina 817 mm, dok je godišnji prosjek sati osunčanja oko 2350.

Zimi se prosječna temperatura zraka kreće oko 6,3 °C, u proljeće 12,2 °C, ljeti 22,2 °C, dok ujesen iznosi 14,8 °C.

Temperatura mora kreće se ljeti između 22 i 25 °C, a temperatura zraka oko 23 °C.