Trobrodna crkva četvrtasta tlocrta

Bazilika Sv. Marije

Crkva sv. Marije najdugovječnija je kršćanska građevina na otoku. Sagrađena je u 6. stoljeću a brojne dogradnje i pregradnje te natipisi svjedoče o dugotrajnoj uporabi, sve do 18. stoljeća. Crkva četvrtasta tlocrta monolitnim je stupovima podijeljena u tri broda. Bočni zidovi raščlanjeni lezenama, očuvani su gotovo u izvornoj visini.
Trobrodna crkva četvrtasta tlocrta

Crkva za stanovništvo bizantskog Kastruma

Specifičnost bazilike

Veličina crkve (11x24m) ukazuje na brojno stanovništvo obližnjega naselja na kastrumu za čije je vjerske potrebe sagrađena. 

Oltarni prostor povišen je za dvije stepenice i od broda crkve odijeljen djelomice očuvanim trijumfalnim lukom. Tu je in situ i baza oltara. U predprostoru bazilike mali je lapidarij u kojemu su pored ostalih nalaza iz crkve izložene i tranzene, kamene prozorske rešetke.

Specifičnost gradnje bazilike svete Marije je u izgledu prostora svetišta koji završava pravokutnom apsidom, dok većina bazilika tog vremena ima polukružno organizirani prostor svetišta.

U otvorenom predvorju bazilike i oko nje nalazilo se ranokršćansko groblje koje se u dužini od 300 m prostiralo sve do jugoistočnoga ugla kastruma.

Benediktinski samostan

Kada su početkom 9. stoljeća obnavljane brojne sakralne građevine došlo je i do obnove crkve svete Marije. Opremljena je novim namještajem s prepoznatljivim troprutim ukrasima. Brojno pogansko stanovništvo zacijelo je izazvalo misionarsku djelatnost koju su provodili benediktinci iz brojnih samostana. Ukoliko ne već ranije, u tom je razdoblju uz baziliku nastao i benediktinski samostan koji se prostirao sjeverno i južno od crkve.

Bazilika u doba templara

U 13. stoljeću bazilika je pripadala templarima, a ukidanjem njihova reda 1312. godine život je u samostanu zamro.

Blizu ove crkve sagrađena je i manja jednobrodna crkva svetoga Petra čiji je pod krasio trobojni mozaik.

Prošetajte arheloškim nalazištem bazilike Sv. Marije i pronađite mir unutar sebe.