Starost preko 1600 godina

Maslina na Brijunima

Stara je maslina jedno od najstarijih stabala masline na Mediteranu, što potvrđuje istraživanje karbonske analize starosti provedeno na uzorku njezina drvnog tkiva.
Starost oko 1600 godina

Stara maslina

Metodom karbonske analize (upotrebom radiaktivnog izotopa ugljika C14 na uzorku komada drva iz korjenovog vrata debla masline) ustanovljena je starost preko 1600 godina.

Posljedice velikog nevremena

70-ih godina prošloga stoljeća uslijed velikoga nevremena maslina se raspukla na dva dijela. Rane nastale puknućem stabla konzervirane su betonom (tada je to bila vrlo popularna metoda konzerviranja u arborikulturi).

Projekcija krošnje iznosi 22 x 8 metara te je maslina visoka 6 metara.

Plodovi masline

Maslina i danas fruktificira (daje plodove) i od tih plodova proizvodimo ulje. Berba se vrši u listopadu, a u prosjeku daje oko 30 kg plodova od čega se proizvede oko 4,1 kg ulja ekstradjevičanske kakvoće (potvrda kemijskih svojstava u laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo grada Pula). Najbolja kemijska analiza iznosila je 0,11% slobodnih masnih kiselina, a peroksidni broj iznosio je 1,95.

Maslina je sastavni dio jedinstvenoga krajolika Brijuna i svojom bujnom i bogatom krošnjom te impresivnom širinom debla daje jedinstvenu vizuru ovoj mikrolokaciji.