Raspored polaska brodova

Plovidbeni red

Polasci broda iz Fažane i Brijuna

Brodovi voze svaki dan. Za polazak brodom, potrebno je kupiti ulaznicu za park u poslovnici NP Brijuni u Fažani ili na web stranicama. Najave i rezervacija izleta na tel. +385 (0) 52 525 883 i 525 882 ili na e-mail izleti@np-brijuni.hr 

 *Linija predviđena za zaposlenike

Mjeseci Fažana - Brijuni Brijuni - Fažana
I, II, III, XI, XII 9:00, 11:30, 14:30 7:15, 9:30, 13:00, 15,00
IV, X 9:00, 10:00, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:45, 18:00, 19:00, 22:15 7:15, 9:30, 10:50, 13:00, 14:00, 15:00*, 16:00, 17:30, 18:30, 19:30, 23:00
V 9:00, 11:30, 13:30, 15:30 11:00, 13:00, 14:00, 16:00
VI, VII, VIII, IX 6:45*, 9:00, 10:00, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00 7:15, 9:30, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00*, 16:00, 17:30, 18:30, 19:30, 21:00, 23:00