Što se smije, a što ne smije?

Pravila ponašanja

Kako bismo zaštitili bioraznolikost i očuvali arheološke, kulturno-povijesne te geološko-paleontološke lokalitete unutar granica Nacionalnog parka, potrebno je pridržavati se određenih pravila ponašanja. U Nacionalnom parku dozvoljeno je slobodno kretanje i fotografiranje, osim na području štićene zone Ministarstva obrane Republike Hrvatske koja se također nalazi u sklopu Nacionalnog parka.

Pravila ponašanja u nacionalnom parku

  Zaštita biljaka, životinja i okoliša

  • Zabranjene su radnje koje mogu prouzročiti promjene ili oštećenja u ovom zaštićenom dijelu prirode te radnje koje mijenjaju prirodni izgled i narušavaju krajobrazne vrijednosti Nacionalnog parka
  • Zabranjeno je svako onečišćenje zraka, tla, vode, mora i podmorja, odnosno umanjenje njihovih izvornih vrijednosti, a osobito odlaganje svih vrsta otpada
  • Na području Nacionalnog parka zabranjeno je branje, sakupljanje, uklanjanje sa staništa i oštećivanje biljaka
  • Zabranjeno je unošenje, sadnja stranih ili puštanje (alohtonih) hibridnih i kloniranih biljnih i životinjskih vrsta na čitavom području Nacionalnoga parka
  • Zabranjeno je rastjerivanje, proganjanje, uznemiravanje, hvatanje, ozljeđivanje i ubijanje životinjskih vrsta
  • Zabranjeno je sakupljanje žaba, puževa i gljiva te branje ljekovitoga bilja, kao i drugo sakupljanje dijelova žive i nežive prirode
  • Zabranjena je svaka vrsta lova i lovnih aktivnosti, nošenje i korištenje vatrenoga oružja, kao i drugih sredstava pogodnih za lov (luk i strijele, klopke, mreže i slično.)
  • Zabranjen je lov, sakupljanje i vađenje školjkaša, trpova, ježinaca i drugih morskih organizama
  • Zabranjeno je pecanje, hvatanje i vađenje ribe, osim uz posebne dozvole Javne ustanove u zonama koje su predviđene za rekreativni ribolov


  Zaštita kulturnih dobara

  • Zabranjeno je svako oštećivanje spomenika kulture, uključujući i penjanje po spomenicima
  • Zabranjeno je iskopavanje i iznošenje arheoloških nalaza
  • Zabranjeno je oštećivanje i vađenje geološko-paleontoloških nalaza, odnosno fosila i ihnofosila


  Opća pravila za kretanje posjetitelja

  • Posjetiteljima Nacionalnoga parka dopušten je ulaz s kopnene strane preko ulaza u Fažani, a morskim putem preko privezišta luke Veliki Brijun
  • Za vrijeme boravka, kretanja i razgledavanja Nacionalnoga parka posjetitelji su se dužni pridržavati uputa koje su ispisane na ulaznici, informativnim pločama, te drugim oznakama u Nacionalnom parku
  • Kretanje je posjetiteljima dozvoljeno samo na područjima, putovima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju
  • Na otoku Veliki Brijun možete unajmiti bicikle i električne autiće. Nije dopuštena vožnja izvan prometnica.
  • u Nacionalnom parku prijevoz posjetitelja i razgledavanje Nacionalnoga parka organizira Javna ustanova
  • Nije dopušteno hraniti niti uznemiravati životinje
  • Zabranjeno je kampiranje odnosno logorovanje bez dopuštenja Javne ustanove
  • Kupanje i plivanje dopušteno je samo na označenim kupalištima. 
  • Zabranjeno je loženje vatre
  • Zabranjeno je pušiti na otvorenom
  • Rekreativne aktivnosti dozvoljene su samo na za to unaprijed predviđenim i označenim mjestima ili uz dopuštenje Javne ustanove
  • Nije dozvoljeno snimanje ili fotografiranje u komercijalne svrhe bez dopuštenja Javne ustanove


  Pravila za kućne ljubimce (pse)

  • Na području Nacionalnog parka zabranjeno je slobodno kretanje pasa i drugih kućnih ljubimaca.
  • Ulaznica za pse se naplaćuje. Psi se mogu držati vezani te voditi na uzici i to samo na području gdje je to dopušteno. Dopušteno kretanje pasa je na prostoru Luke Veli Brijun od južnog lukobrana do vile Pave i vile Magnolije do sjevernog lukobrana, te u ograđenom prostoru vile Lovorka.
  • Iznimno, dozvoljen je ulazak terapijskim psima i psima pomagačima u objekte otvorene posjetiteljima.
  • Pri prijevozu brodom i razgledavanju parka unutar dozvoljene zone, moraju nositi brnjicu psi koji su zbog svojih urođenih svojstava i agresivnog instinkta ili izvježbanosti opasni za sigurnost ljudi.
  • Kupanje pasa je dopušteno od južnog lukobrana Luke Veli Brijun u duljini od 50 m prema plaži Jupiter.


  Pravila za vlastita prijevozna sredstva

  • Dozvoljeno je unositi vlastiti bicikl ili romobil na otok uz prethodnu najavu minimalno 24 h ranije (izleti@np-brijuni.hr). Prijevoz bicikala ili romobila na otok naplaćuje se dodatno.


  Pravila za plovila

  • Dozvoljeno je zaustavljanje i vez plovila samo u Luci Veliki Brijun 
  • Nije dozvoljeno zaustavljanje ili sidrenje u Nacionalnom parku osim u lukama i pristaništima
  • Prolaz plovila dozvoljen je samo plovnim putem bez zaustavljanja između otoka Jerolim i Velikog Brijuna, zatim ulaz u luku Veli Brijun iz Fažanskog zaljeva, te ulaz u pristanište sv. Mikula na Malom Brijunu samo sa zapadne strane između Velikog i Malog Brijuna


  Ovlaštenja za nadzor i neposrednu zaštitu parka

  • Neposrednu zaštitu u Nacionalnom parku obavljaju čuvari prirode (cuvari-prirode@np-brijuni.hr)
  • Čuvar prirode Nacionalnog parka ovlašten je zatražiti od posjetitelja osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može utvrditi identitet posjetitelja. Ovlašten je pregledati prtljagu, prijevozno sredstvo ili plovilo posjetitelja.
  • Čuvar prirode Nacionalnog parka ovlašten je zatražiti uvid važeće posjetiteljske ulaznice