Što se smije, a što ne smije?

Pravila ponašanja

Kako bismo zaštitili bioraznolikost i očuvali arheološke, kulturno povijesne te geološko-paleontološke lokalitete, potrebno je pridržavati se pravila ponašanja unutar nacionalnoga parka. Dozvoljeno je slobodno kretanje i fotografiranje, osim u vojnoj zoni koja se također nalazi u sklopu nacionalnog parka te je ondje zabranjen pristup, kao i fotografiranje.

Pravila ponašanja u nacionalnom parku

 • nije dozvoljeno unositi vlastiti bicikl na otok
 • zabranjene su radnje koje mogu prouzročiti promjene ili oštećenja u ovom zaštićenom dijelu prirode te radnje koje mijenjaju prirodni izgled i narušavaju krajobrazne vrijednosti nacionalnog parka
 • zabranjeno je svako onečišćenje zraka, tla, vode, mora i podmorja, odnosno umanjenje njihovih izvornih vrijednosti, a osobito odlaganje svih vrsta otpada
 • na području nacionalnog parka zabranjeno je branje, sakupljanje, uklanjanje sa staništa i oštećivanje biljaka
 • zabranjeno je unošenje, sadnja stranih ili puštanje (alohtonih) hibridnih i kloniranih biljnih i životinjskih vrsta na čitavom području nacionalnoga parka
 • zabranjeno je rastjerivanje, proganjanje, uznemiravanje, hvatanje, ozljeđivanje i ubijanje životinjskih vrsta
 • zabranjeno je sakupljanje žaba, puževa i gljiva te branje ljekovitoga bilja, kao i drugo sakupljanje dijelova žive i nežive prirode
 • zabranjena je svaka vrsta lova i lovnih aktivnosti, nošenje i korištenje vatrenoga oružja, kao i drugih sredstava pogodnih za lov (luk i strijele, klopke, mreže itd.)
 • zabranjen je lov, sakupljanje i vađenje školjkaša, trpova, ježinaca i drugih morskih organizama
 • zabranjeno je svako oštećivanje spomenika kulture
 • zabranjeno je iskopavanje i iznošenje arheoloških nalaza
 • posjetiteljima nacionalnoga parka dopušten je ulaz s kopnene strane preko ulaza u Fažani, a morskim putem preko privezišta luke Veliki Brijun odnosno priveza uz Novu obalu
 • za vrijeme boravka, kretanja i razgledavanja nacionalnoga parka posjetitelji su se dužni pridržavati uputa koje su ispisane na ulaznici, informativnim pločama, te drugim oznakama u nacionalnom parku
 • kretanje je posjetiteljima dozvoljeno samo na područjima, putovima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju
 • u nacionalnom parku prijevoz posjetitelja i razgledavanje nacionalnoga parka organizira Ustanova
 • nije dozvoljeno hraniti životinje
 • zabranjeno je kampiranje odnosno logorovanje
 • zabranjeno je slobodno kretanje pasa, oni se mogu držati vezani ili u ograđenom prostoru te ih je potrebno voditi na uzici
 • zabranjeno je loženje vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu
 • kupanje je dozvoljeno na mjestima koja su za to posebno namijenjena, odnosno na kojima su organizirana kupališta
 • rekreativne aktivnosti dozvoljene su samo na za to unaprijed predviđenim i označenim mjestima
 • nije dozvoljeno snimanje ili fotografiranje u komercijalne svrhe bez dopuštenja Ustanove
 • neposrednu zaštitu u nacionalnom parku obavljaju nadzornici
 • nadzornik nacionalnog parka ovlašten je zatražiti od posjetitelja osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može utvrditi identitet posjetitelja, pregledati prtljagu i prijevozno sredstvo posjetitelja.