Najslojevitiji lokalitet

Bizantski kastrum

Najslojevitiji brijunski lokalitet smješten je u uvali Madona na površini nešto većoj od 1 ha. Nalazi iz razdoblja Rimske Republike i Carstva, kasne antike, Istočnih Gota, Bizanta, karolinškog razdoblja i Venecije svjedoče o dugogodišnjoj naseljenosti.
Najslojeviti lokalitet

Kastrum

Nedugo nakon što je sagrađena prva vila u uvali Dobrika u 1. st.pr.Kr. za vrijeme Augustove vladavine, djelomice na području prve vile, podignuta je nova rustična vila. Njezine su dimenzije iznosile 51 x 59 metara sa središnjim dvorištem i uređajima za proizvodnju maslinova ulja i vina te podrumima, kao i skromnije uređenim stambenim prostorima.

Život unutar vile

Život unutar vile odvijao se do kraja 4. stoljeća kada je uslijed nastalih društvenih promjena vila prerasla u naselje zbijenoga tipa s kućama, postrojenjima za preradu maslina i grožđa, spremištima, radionicama, kovačnicama, krušnim pećima - svim sadržajima potrebnima za samostalno funkcioniranje jedne zajednice.

Sredinom 5. stoljeća podignuti su obrambeni bedemi uokolo kasnoantičkog naselja. Na svaku stranu bedema moglo se popeti jednostrukim ili dvostrukim stepenicama.

Za kultne potrebe brojnog stanovništva kastruma, u neposrednoj je blizini podignuta bazilika sv. Marije. 

Dolaskom franačke vlasti krajem 8. stoljeća nastaje novo, feudalno dobro. Posljednji tragovi života u kastrumu datiraju iz mletačkog razdoblja. 

Bazilika sv. Marije

Za kultne potrebe brojnoga stanovništva kastruma u neposrednoj je blizini podignuta bazilika svete Marije, a nešto dalje i crkva svetoga Petra (6. st.). Specifičnost gradnje bazilike svete Marije je u izgledu prostora svetišta koje završava pravokutnom apsidom, dok većina bazilika tog vremena ima polukružno organiziran prostor svetišta.

Dolaskom franačke vlasti krajem 8. stoljeća nastaje novo feudalno dobro. Zidovi karolinške vile raščlanjeni su lezenama, a proizvodnja ulja u tom razdoblju odvijala se u prostorijama  smještenima uz more. Cijeli proces proizvodnje ulja je dokumentiran, od mljevenja maslina u mlinu do tiještenja u jednom od tri tijeska.

Posljednji tragovi života u kastrumu datiraju iz mletačkoga razdoblja.

Probudite istraživača u sebi i u bizantskom kastrumu proživite sva razdoblja, od Rimske republike i Carstva pa do Mletačke republike.