Nabava i natječaji

Objavljeno 1.2.2022.

Nabava građevinsko obrtničkih radova sobe Neptun

Interni broj: 292/22.

Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“,Brijuni, Pula kao javni naručitelj, obvezna je temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Na prethodno savjetovanje stavlja se:

  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude, i
  • posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Nakon svakog provedenog savjetovanja Ustanova će razmotrit sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na stranicama EOJN.

Postupci javne nabave stavljeni na prethodno savjetovanje

Objavljeno 01. veljače 2022.

292/22. Nabava građevinsko obrtničkih radova sobe Neptun

Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“ u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt dokumentacije o nabavi građevonsko obrtničkih radova sobe Neptun za predmetni postupak javne nabave. Preuzimanje nacrta dokumentacije o nabavi i troškovnika moguće je u EOJN i upitom na e-mail: lorena.zunic@np-brijuni.hr

22 292 Izvješće o prihvaćenim, neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.pdf
Objavljeno 29.7.2021.

Nabava elektrovozila

Interni broj: 50/21

Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“ u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt dokumentacije o nabavi elektrovozila za predmetni postupak javne nabave. Preuzimanje nacrta dokumentacije o nabavi i troškovnika moguće je u EOJN i upitom na e-mail: lorena.zunic@np-brijuni.hr

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 3. kolovoza 2021. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu e-pošte:lorena.zunic@np-brijuni.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Ustanova će objaviti Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na ovim stranicama.

Izvješće prethodno savjetovanje elektrovozila.pdf
Objavljeno 29.1.2021.

Nabava “Građevinsko - obrtnički radovi”

Interni broj: 264-1/21

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni za potrebe projekta “Novo ruho Brijuna” (EU financiranje), u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje Nacrt dokumentacije o nabavi „Građevinsko - obrtničkih radova”. Preuzimanje nacrta dokumentacije o nabavi, troškovnika i prijedloga ugovora moguće je u EOJN RH. Tehnička dokumentacija za predmetni postupak nalazi se u privitku ove objave.

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 03.02.2021. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge putem EOJN. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Ustanova će objaviti Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na ovim stranicama

Grupa_1_ZV_IZ_elektrotehnicki projekt.PDF
Grupa_1_ZV_IZ_arhitektonski projekt.pdf
Grupa_1_ZV_izvedbeni_strojarski projekt.pdf
Grupa_2_KOM_IZ_elektrotehnicki_projekt.PDF
Grupa_2_KOM_IZ_arhitektonski_projekt.pdf
Izvjesšće_o_provedenom_prethodnom_savjetovanju.pdf
Objavljeno 11.12.2020.

Nabava “Građevinsko - obrtnički radovi”

Interni broj: 264-1/20

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni za potrebe projekta “Novo ruho Brijuna” (EU financiranje), u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje Nacrt dokumentacije o nabavi „Građevinsko - obrtničkih radova”. Preuzimanje nacrta dokumentacije o nabavi, troškovnika i prijedloga ugovora moguće je u EOJN RH. Tehnička dokumentacija za predmetni postupak nalazi se u privitku ove objave.

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 17.12.2020. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge putem EOJN. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Ustanova će objaviti Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na ovim stranicama

Grupa_2_ZV_IZ_arhitektonski projekt.pdf
Grupa_2_ZV_IZ_elektrotehnicki projekt.PDF
Grupa_2_ZV_izvedbeni_strojarski projekt.pdf
Grupa_3_KOM_IZ_elektrotehnicki_projekt.PDF
Grupa_3_KOM_IZ_arhitektonski_projekt.pdf
Grupa_5_KOM_postojece stanje i projektni zadatak.pdf
Grupa_4_Elaborat_Zena_s_mjehom.pdf
Izvješće_o_provedenom_prethodnom_savjetovanju.pdf
Objavljeno 24.12.2019.

Nabava za Građevinsko - obrtničke radove na objektima Mali Brijun

Interni broj: 70/19

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni za potrebe projekta “Novo ruho Brijuna” (EU financiranje), u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje Nacrt dokumentacije o nabavi „Građevinsko - obrtnički radovi na objektima Mali Brijun“ za predmetni postupak javne nabave. Preuzimanje nacrta dokumentacije o nabavi i troškovnika moguće je u EOJN.

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 08.01.2020. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge putem EOJN. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Ustanova će objaviti Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na ovim stranicama.

Izvjesce o provedenom prethodnom savjetovanju .pdf
Objavljeno 12.11.2019.

Nabava za radove na uređenju Vile Dubravka

Interni broj: 73/19

Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“ u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt dokumentacije o nabavi radova uređenja Vile Dubravka za predmetni postupak javne nabave. Preuzimanje nacrta dokumentacije o nabavi i troškovnika moguće je u EOJN.

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 18. studenoga 2019. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge putem EOJN. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Ustanova će objaviti Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na ovim stranicama.

Izvjesce_prethodno_savjetovanje_Vila_Dubravka.pdf
Objavljeno 12.11.2019.

Nabava za radove na uređenju Vile Primorka

Interni broj: 72/19

Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“ u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt dokumentacije o nabavi radova uređenja Vile Primorka za predmetni postupak javne nabave. Preuzimanje nacrta dokumentacije o nabavi i troškovnika moguće je u EOJN.

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 18. studenoga 2019. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge putem EOJN. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Ustanova će objaviti Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na ovim stranicama.

Izvjesce_prethodno_svjetovanje_Vila_Primorka.pdf
Objavljeno 11.10.2019.

Nabava dovršetka uređenja austrogarskog mola na otoku Mali Brijun

Interni broj: 262-1/19.

Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“ u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt dokumentacije o nabavi dovršetka uređenja – izvanrednog održavanja austrougarskog mola u uvali sv. Mikula na otoku Mali Brijun za predmetni postupak javne nabave. Preuzimanje nacrta dokumentacije o nabavi i troškovnika moguće je u EOJN i upitom na e-mail: lorena.zunic@np-brijuni.hr

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 17. listopada 2019. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu e- pošte: lorena.zunic@np-brijuni.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Ustanova će objavit Izvješće o savjetovanju u EOJN.

20191022142347.pdf
Objavljeno 30.3.2019.

Nabava Izrade projekta i gradnje broda

Interni broj: 60/19

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni za potrebe projekta “Novo ruho Brijuna” (EU financiranje), u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje Nacrt dokumentacije o nabavi Izrade projekta i gradnje broda za predmetni postupak javne nabave.

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 08.04.2019. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu e-pošte: d.cvijanovic@np-brijuni.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Ustanova će objaviti Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na ovim stranicama.

Nacrt dokumentacije za nabavu IZRADA PROJEKTA I GRADNJA BRODA.pdf
Ponudbeni troskovnik za nabavu IZRADA PROJEKTA I GRADANJA BRODA.xlsx
Tehnicka specifikacija za nabavu IZRADA PROJEKTA I GRADNJA BRODA.xlsx
Izvjesce o prethodnom savjetovanju - Izrada projekta i gradnja broda.pdf
Objavljeno 25.1.2019.

Nabava Izrade projekta i gradnje broda

Interni broj: 60/19

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni za potrebe projekta “Novo ruho Brijuna” (EU financiranje), u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje Nacrt dokumentacije o nabavi Izrade projekta i gradnje broda za predmetni postupak javne nabave.

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 11.02.2019. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu e-pošte: d.cvijanovic@np-brijuni.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Ustanova će objaviti Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na ovim stranicama.

Nacrt dokumentacije o nabavi Izrada projekta i gradnja broda.pdf
Ponudbeni troskovnik za nabavi Izrade projekta i gradnje broda.xlsx
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Izrada projekta i gradnja broda.pdf
Objavljeno 1.10.2018.

443-4/18. Nabava uređenja austrogarskog mola na otoku Mali Brijun

Interni broj: 443-4/18.

Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“ u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt dokumentacije o nabavi uređenja – izvanrednog održavanja austrougarskog mola u uvali sv. Mikula na otoku Mali Brijun za predmetni postupak javne nabave. Preuzimanje nacrta dokumentacije o nabavi i troškovnika moguće je u EOJN i upitom na e-mail: l.zunic@np-brijuni.hr.

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 17. listopada 2018. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu e- pošte: l.zunic@np-brijuni.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Ustanova će objavit Izvješće o savjetovanju u EOJN. 

Objavljeno 17.2.2018.

89-1/18. Nabava elektrovozila

Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“ u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt dokumentacije o nabavi elektrovozila za predmetni postupak javne nabave. Preuzimanje nacrta dokumentacije o nabavi i troškovnika moguće je u EOJN i upitom na e-mail: l.zunic@np-brijuni.hr.

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 22. veljače 2018. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu e- pošte: l.zunic@np-brijuni.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Ustanova će objavit Izvješće o savjetovanju u EOJN.

Objavljeno 8.1.2018.

Nabava homologiranih turističkih vlakova

Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“ u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt dokumentacije o nabavi homologiranih turističkih vlakova za predmetni postupak javne nabave. Preuzimanje nacrta dokumentacije o nabavi i troškovnika moguće je u EOJN i upitom na e-mail: l.zunic@np-brijuni.hr.

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 15. siječnja 2018. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu e- pošte: l.zunic@np-brijuni.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Ustanova će objavit Izvješće o savjetovanju u EOJN.