Idealno usklađena s krajolikom

Uvala Verige

Na zapadnoj obali Brijuna, duž uvale Verige, smještena je raskošna rimska ladanjska vila. Gradnja vile započela je u 1. stoljeću prije Krista, a najveći sjaj dosegnula je u 1. stoljeću poslije Krista. Pojedini dijelovi vile upotrebljavali su se do 6. stoljeća.
Najveći i najraskošniji ladanjski kompleks

Rimska vila u uvali Verige

Među brijunskim se vilama kao najveći i najraskošniji ladanjski kompleks ističe vila u uvali Verige, koja je izvrsno uklopljena u krajolik. Sastojala se od niza građevina različitih namjena bogato ukrašenih mozaicima, freskama, štukaturama te skupocjenim mramorom.

Luksuzni ljetnikovac

Na južnoj strani uvale bio je smješten luksuzni ljetnikovac rezidencijalno-gospodarskoga karaktera s dva peristila. Sastavni dio kompleksa bili su i u dnu uvale smješteni hramovi podignuti u čast boga mora Neptuna, kapitolijske trijade te božice ljubavi i ljepote Venere. Dieta, palestra, terme, ribnjak te gospodarski dio nalazili su se na sjevernoj strani uvale.

Sve su građevine zanimljivim sustavom otvorenih i zatvorenih šetnica koje su se pružale kilometar duž mora bile povezane u jedinstvenu cjelinu, idealno usklađenu s krajolikom.

Dio je Rute rimskih careva

Rimska vila u uvali Verige dio je Rute rimskih careva koja je dobila certifikat Vijeća Europe i Europskog instituta kulturnih ruta. Ruta duga 3,5 tisuće kilometara proteže se kroz Hrvatsku, Srbiju, Bugarsku i Rumunjsku te promiče arheološki turizam. Obuhvaća 20 arheoloških lokaliteta važnih za razdoblje Rimskog Carstva i povezanih sa životima 17 rimskih careva.

Istražite ovu raskošnu vilu te prošetajte šetnicama kojima su hodali i stari Rimljani.
Kupi ulaznice