O nama

Objavljeno 27.2.2019.

Godišnji program zaštite za 2018. godinu

Financijski plan Javne ustanove %22Nacionalni park Brijuni%22 za 2019. godinu.pdf
Objavljeno 27.2.2019.

Marketing plan 2018.

Marketing plan 2018..pdf
Objavljeno 27.2.2019.

I. izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga JU NP Brijuni za 2018. godinu

III. izmjene i dopune plana nabave za ulaganje u imovinu Javne ustanove %22Nacionalni park Brijuni%22 za 2018. godinu.pdf
Objavljeno 27.2.2019.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. g.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. g..pdf
Objavljeno 27.2.2019.

Plan ulaganja u imovinu Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2019. godinu

Plan ulaganja u imovinu Javne ustanove %22Nacionalni park Brijuni%22 za 2019. godinu.pdf
Objavljeno 27.2.2019.

Marketing plan za 2019. godinu

Marketing plan za 2019. godinu.pdf
Objavljeno 27.2.2019.

Financijski plan 2018.

Financijski plan 2018..pdf
Objavljeno 27.2.2019.

Plan ulaganja imovina 2018

Plan ulaganja imovina 2018.pdf
Objavljeno 27.2.2019.

I. izmjene i dopune plana nabave i ulaganja u imovinu JU NP Brijuni 2018.

I. izmjene i dopune plana nabave i ulaganja u imovinu JU NP Brijuni 2018..pdf
Objavljeno 27.2.2019.

II. izmjene i dopune financijskog plana JU NP Brijuni 2018.

II. izmjene i dopune financijskog plana JU NP Brijuni 2018..pdf
Objavljeno 27.2.2019.

I. izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2018.g.

I. izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2018.g..pdf
Objavljeno 27.2.2019.

III. izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove "nacionalni park Brijuni" za 2018. godinu

III. izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove %22nacionalni park Brijuni%22 za 2018. godinu.pdf
Objavljeno 27.2.2019.

III. izmjene i dopune plana nabave za ulaganje u imovinu Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2018. godinu

III. izmjene i dopune plana nabave za ulaganje u imovinu Javne ustanove %22Nacionalni park Brijuni%22 za 2018. godinu.pdf
Objavljeno 27.2.2019.

Plan nabave roba, radova i usluga JU NP Brijuni za 2018. godinu

III. izmjene i dopune plana nabave za ulaganje u imovinu Javne ustanove %22Nacionalni park Brijuni%22 za 2018. godinu.pdf
Objavljeno 27.2.2019.

II. izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga JU NP Brijuni za 2018. godinu

III. izmjene i dopune plana nabave za ulaganje u imovinu Javne ustanove %22Nacionalni park Brijuni%22 za 2018. godinu.pdf