O nama

Objavljeno 17.9.2020.

5. sijednica Upravnog vijeća

20.05. Poziv za 5. (elektronsku) sjednicu Upravnog vijeca od 17.09.2020.g..pdf
Objavljeno 11.8.2020.

4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv za 4. (elektronsku) sjednicu Upravnog vijeca od 12.08.2020.g.1.pdf
Objavljeno 5.7.2019.

Poziv za 27. (telefonsku) sjednicu Upravnog vijeća

- Poziv za 27. (telefonsku) sjednicu Upravnog vijeca.pdf
27. zapisnik sa sjednice UV od 08.07.2019..pdf
Objavljeno 2.7.2019.

Poziv za 26. (telefonsku) sjednicu Upravnog vijeća

- Poziv za 26. (telefonsku) sjednicu Upravnog vijeca.pdf
26. zapisnik sa sjednice UV od 04.07.2019..pdf