Novo ruho Brijuna

11.7.2019.

Posjet predstavnika Javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione istriana per i programmi e fondi europei“

Dana 9. srpnja 2019. godine održan je posjet predstavnika novoosnovane Javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione istriana per i programmi e fondi europei“, javne ustanove za provedbu aktivnosti vezanih uz koordinaciju i poticanje regionalnoga razvoja, pripremu i provedbu projekata sufinanciranih sredstvima iz europskih programa i fondova te drugih izvora financiranja.

Ravnatelj Marno Milotić upoznao ih je s funkcioniranjem ustanove, trenutnom situacijom i budućim planovima. Voditeljica Službe za pripremu i provedbu projekata Maša Mihelić prezentirala je projekt „Novo ruho Brijuna“, aktivnosti i sljedeće provedbene korake.

Nakon službenog dijela sastanka predstavnice su imale priliku posjetiti lokacije projekta „Novo ruho Brijuna“, otok Mali Brijun s građevinama čija se rekonstrukcija očekuje u sklopu projekta, te otok Veliki Brijun na lokacijama Ljetno kino, spomen obilježje Živa voda, Kompresorska stanica, Šetnica pod brdom Straža, Prirodoslovni muzej te jedne od prvih isporučevina projekta Info kiosk i turističke vlakove.

Nakon obilaska lokacija projekta, ravnateljicu i predstavnice Javne ustanove primio je voditelj Službe stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka, Sandro Dujmović koji je predstavio djelokrug rada službe te predstavio, osim projekata u provedbi, kandidirane projekte čiji se rezultati tek očekuju.

Ravnateljica Javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove“, Patrizia Bosich izrazila je zadovoljstvo viđenim na terenu te predložila uspostavljanje izravne suradnje dvaju ustanova kako u provedbi tekućih projekata, tako i u pripremi budućih.

Ovakav tip suradnje od velike je važnosti za JU NP Brijuni jer Regionalni koordinator obavlja poslove od javnog interesa te pruža veliki doprinos u iskorištavanju raspoloživih sredstava iz europskih fondova koji su važan izvor financiranja za buduće razvojne projekte Brijuna.

Projekt „Novo ruho Brijuna“ sufinanciran je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” iz Europskog fonda za regionalni razvoj zahvaljujući uspješnoj prijavi na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“. Ukupna vrijednost projekta određena je na maksimalno 41.759.488,84 kuna, od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj projektu dodijeljeno 27.285.453,83 kuna bespovratnih sredstva odnosno 85% ukupnih prihvatljivih troškova. Preostali iznos prihvatljivih troškova sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (10%) u iznosu od 3.201.953,39 kuna i vlastitim sredstvima JU NP Brijuni (5%) u visini 1.613.126,70 kuna.

Arhiva