Novo ruho Brijuna

15.3.2021.

Građevinsko-obrtnički radovi na Malom Brijunu

Uređenje objekata na Malom Brijunu započelo je nakon što je u srpnju 2020. godine potpisan Ugovor o izvođenju građevinsko-obrtničkih radova na Malom Brijunu ukupne vrijednosti 13.951.637,15 kuna (11.161.309,72 kuna + PDV) između Javne ustanove Nacionalni park Brijuni te izvođača radova, tvrtke Hedom d.o.o Zagreb.

Građevine s edukacijsko-istraživačkom namjenom

Radovi na Malom Brijunu izvode se na sedam građevina ukupne površine od 863 četvorna metra, pojedinačnih površina od 59 do 195 četvornih metara. Četiri građevine postat će spavaonice koje će imati ukupno 17 soba hostelskog tipa s krevetima na kat. Dio jedne od tih građevina bit će info punkt, a u preostalima će biti smještena kuhinja s ugostiteljskim objektom, spremište i prostor za domara. Od sedam građevina šest se financira u sklopu projekta „Novo ruho Brijuna“, dok se objekt domara financira iz vlastitih sredstava Javne ustanove. Posljednji korak u potpunoj revitalizaciji Malog Brijuna očekuje se tijekom prvog tromjesečja 2021. godine, s natječajem za opremanje i unutarnje uređenje spavaonica i ugostiteljskog objekta, za što je projektom predviđeno ukupno 1,2 milijuna kuna + PDV. Završetak svih radova, uključujući opremanje, očekuje se do kraja 2021. godine.

Radovi su započeli 23. srpnja 2020. godine te se odvijaju u skladu planiranim hodogramima. Sanacija i rekonstrukcija obuhvaća radove izvanrednog održavanja povijesnog graditeljskog sklopa vojnih spavaonica s ugradnjom suvremenih instalacija i drugih tehničkih elemenata nužnih u prilagodbi suvremenim potrebama i zahtjevima u vezi sa namjenom. Lokacija je zaštićena kao kulturno dobro u sklopu Kulturnog krajolika otočja Brijuni upisanog u Registar kulturnih dobara RH – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Provedbu građevinsko-obrtničkih radova putem komunikacije i terenskih očevida prate službenici Ministarstva kulture i medija, Uprave za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Puli, dok arheološki nadzor provode stručnjaci Parka.

Obnovljene građevine na Malom Brijunu, nekadašnje vojne spavaonice, imat će prvenstveno edukacijsko-istraživačku namjenu, za smještaj predškolskih i školskih te sveučilišnih skupina, nevladinih organizacija, umjetnika, znanstvenika kao i za sve one koji na tom otoku žele provoditi edukativne programe. Istra će time dobiti adekvatnu lokaciju za škole u prirodi, kao i za kulturne programe, istraživanja i radionice, a Nacionalni park Brijuni otvara se novim tržištima i ciljnim skupinama. Nakon rekonstrukcije objekata planirana su nova zapošljavanja, a uređenje ovog područja pridonijet će značajnom proširenju ponude Nacionalnog parka Brijuni.

Aktivnosti projekta „Novo ruho Brijuna“

Dostupnost novih sadržaja i realizaciju novih programa omogućit će aluminijski putnički brod pogonjen diesel-električnom propulzijom, kapaciteta 150 putnika, koji se gradi u Tehnomont-Brodogradilištu Pula, a povezivat će Brijune s kopnom. Primopredaja broda očekuje se ove godine.

Revitalizacija Malog Brijuna i gradnja broda dio su aktivnosti projekta „Novo ruho Brijuna“ sufinanciranog u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.” iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. „Novo ruho Brijuna“ jedan je od projekata nacionalnih parkova i parkova prirode koji je uspješno kandidiran na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ i u aktivnoj je provedbi od listopada 2017. godine. Ukupna vrijednost projekta određena je na maksimalnih 41,7 milijuna kuna. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 32,1 milijun kuna od čega se iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurava 85%, iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 15% sredstava.

Opći cilj projekta „Novo ruho Brijuna“ je unaprjeđenje upravljanja Nacionalnim parkom Brijuni na principima održivog korištenja prirodne baštine s ciljem društveno–gospodarskog razvoja lokalne zajednice kroz razvoj posjetiteljske infrastrukture i atraktivnih turističkih sadržaja te podizanje razine znanja posjetitelja o važnosti prirodne baštine.

Već realizirane značajnije aktivnosti ovog projekta su nabava i uspostava novog info punkta na Velikom Brijunu s interaktivnim ekranom koji prezentira sve brijunske atrakcije, nabava dva homologirana turistička vlaka koji omogućuju razgled otoka i osobama u invalidskim kolicima, uređenje Ljetnog kina, otkup filmova s tematikom zaštite prirode te arhivskih snimaka o Brijunima i izrada Cites aplikacije o ugroženim životinjskim vrstama. Ne manje značajne su i nabave raznih intelektualnih usluga poput edukacije djelatnika, izrade hidrogeološke studije, studije upravljanja posjetiteljima te ugovori trenutno u provedbi, poput usluga izrade interpretacije brijunske baštine zahvaljujući kojima će Brijuni dobiti kvalitetne podloge za usmjeravanje budućeg razvoja otočja te suvremeniju prezentaciju prirodne i kulturne baštine. Tu su i ugovori o građevinsko-obrtničkim i konzervatorsko-restauratorskim radovima na Velikom Brijunu zahvaljujući kojima će i spomen obilježje Živa voda te Kompresorska stanica dobiti „novo ruho“.

Arhiva