Aktivnosti parka

22.11.2023.

U potrazi za juvenilnim jedinkama plemenite periske

Već petu godinu dr. sc. Silvija Kipson, istaknuta znanstvenica te vlasnica obrta za znanstvene i stručne usluge - SEAFAN, zajedno sa svojim ronilačkim timom na području NP Brijuni provodi pregled postavljenih kolektora u nadi za pronalaskom juvenilnih jedinki plemenite periske (Pinna nobilis). Istraživanje se odvija u sklopu projekta "Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u sjevernom dijelu Jadranskog mora", kojeg sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske.

Tijekom terenskog istraživanja koje je provedeno od 31. listopada do 2. studenog 2023. godine kolektori za prikupljanje mlađi (postavljeni početkom lipnja 2023. godine) uspješno su locirani te podignuti. Pronađene su 2 žive juvenilne jedinke i to obje na lokaciji Javorike na južnoj strani Velikog Brijuna, dok ove godine nije zabilježena niti jedna periska na lokaciji Pisak na jugoistočnoj strani Malog Brijuna. Budući da su vrlo teški vremenski uvjeti obilježili ovo terensko istraživanje, gdje je jugo stvaralo velike probleme, mlade periske su dobile ime Jugo 1 i Jugo 2. Tijekom pregleda kolektora uočena je i jedna krhotina vršnog dijela ljušturice periske s lokacije Javorike za kojeg s obzirom na stupanj oštećenosti ne možemo sa sigurnošću reći da pripada plemenitoj periski. Prema tome možemo reći da je ukupno u kolektorima evidentirano 3 juvenilne periske, dvije Pinna nobilis i jednu Pinna sp. Žive juvenilne periske prebačene su u Aquarium Pula radi daljnjeg uzgoja ex situ, u kontroliranim uvjetima. Nedugo nakon dolaska jedinka Jugo 1 je nažalost uginula, no Jugo 2 se još uvijek dobro drži te je u sigurnim rukama pod nadzorom stručnjaka iz pulskog akvarija.

Uzmemo li u obzir prošlogodišnje rezultate kada je pronađeno 15 juvenilnih periski, i to 13 na lokaciji u uvali Javorike te 2 jedinke na lokaciji Pisak, možemo reći da su rezultati značajno lošiji. S obzirom na masovni pomor plemenite periske i stanje populacija diljem Mediterana, ukupno je manje odraslih živih periski koje se mogu uspješno razmnožiti i taj se broj nastavlja smanjivati. Stoga, iako vrlo malen, pronađeni broj juvenilnih periski u NP Brijuni je značajan, kao što je bio slučaj i prethodnih godina. To ukazuje na važnost NP Brijuni u transportu ličinki i novačenju juvenilnih periski u Mediteranu i sjevernom Jadranu, naročito uvale Javorike.

Nastavak kontinuiteta aktivnosti koja uključuje postavljanje i pregled kolektora za juvenilne periske u NP Brijuni od velikog je značaja. Time se osigurava kontinuitet istraživanja potencijala novačenja periski koje traje od 2019. godine, što ga čini najdužim u Jadranskom moru. Dosadašnji su rezultati od velikog značaja na nacionalnoj i mediteranskoj razini, a time i na svjetskoj razini, uzmemo li u obzir da je ova kritično ugrožena vrsta endem Sredozemnog mora. Osim za praćenje stanja juvenilnih jedinki mreža postavljenih kolektora koristi se i u svrhe ranog otkrivanja invazivnih vrsti školjkaša kao što su Pinctada radiata ili Anadara transversa. Ove je godine zabilježen strani invazivni školjkaš Anadara transversa, međutim u znatno manjem broju nego prijašnjih godina.

Budući da na području cijelog Jadrana nisu izvađeni svi kolektori postavljeni ove godine nadamo se još kojem pronalasku te sretnim vijestima. Sve novosti vezane uz projekt možete pratiti i na facebook stranici Projeka: https://www.facebook.com/CROpinnanobilis/ te na stranicama Nacionalnog Parka Brijuni.

Autorice teksta i fotografija: S. Kipson i D. Klisović