Aktivnosti parka

11.3.2021.

Brijunski sportski vikend u okviru Europskog tjedna sporta

Brijunski sportski vikend u okviru Europskog tjedna sporta – krajem rujna, program prijavljen na sufinanciranje TZ Pula.