Aktivnosti parka

19.6.2023.

Europski dani arheologije 2023.

Diljem Hrvatske, od 16. do 18. lipnja 2023.g.,obilježili su se Europski dani arheologije kroz razna događanja u muzejima i na arheološkim lokalitetima kako bi se bogata arheološka baština približila posjetiteljima. Obilježavanju se priključio i Nacionalni park Brijuni gdje se u petak 16.lipnja 2023.g., održalo stručno vodstvo po poznatim brijunskim arheološkim lokalitetima.

Prva posjećena lokacija bili su ostaci raskošne rimske maritimno-rezidencijalne vile u uvali Verige iz 1.st. Posjetitelji su ponešto doznali o prvim arheološkim istraživanjima antičke vile početkom 20. st., kao i o različitim namjenama pojedinog objekta i svakodnevnom životu stanovnika vile te o proizvodnji kvalitetnog istarskog maslinovog ulja i vina u to doba.

Iduća lokacija bio je Bizantski kastrum u uvali Dobrika koji je kroz svoju arheološku i arhitektonsku višeslojnost dokaz kontinuiteta naseljenosti od razdoblja Rimske Republike pa sve do mletačkog razdoblja. Nakon toga, uputili smo se na posljednju destinaciju vodstva - baziliku svete Marije iz 6. st. izgrađenu za vjerske potrebe stanovnika kastruma. Posjetitelji su se upoznali s raznim fazama nadogradnje i uređenja bazilike tijekom dugog vremenskog perioda od 6. pa sve do 18. st. kada je crkva napuštena, a vjerski život stanovnika nastavio se odvijati u crkvi sv. Germana u blizini današnje glavne luke.