Aktivnosti parka

24.11.2023.

Edukacija djelatnika NP Brijuni

U sklopu edukacije udruge Sunce djelatnice NP Brijuni bile su u trodnevnom posjetu PP Telašćici. Tamo se odvio hands on training, prezentacija edukativnih programa nastalih kroz projekt LIFE Artina.

LIFE Artina je projekt udruge Sunce koji doprinosi rješavanju glavnih problema u očuvanju triju morskih vrsta ptica: sredozemni galeb (Larus audouinii), kaukal (Calonectris diomedea), gregula (Puffinus yelkouan). Negativan utjecaj na prisutne populacije gregule i kaukala imaju strane invazivne vrste (crni štakor) posebice u razdoblju gniježđenja, dok je na populaciju sredozemnog galeba najviše utječe kompeticija s galebom klaukavcem. Cilj provođenja hands on treninga je prezentirati edukativne programe nastale kroz projekt LIFE Artina edukatorima kako bi se veći broj edukatora i mladih upoznao s problemima vezanim uz ove morske ptice i njihovim staništem te kako bi se što više koristili edukacijski programi.

Djelatnice stručne službe NP Brijuni na trodnevnoj edukaciji upoznale su se s LIFE Artina projektom, njihovim edukacijskim programima za sve uzraste te sudjelovale u edukativnoj radionici s djecom iz dječjeg vrtića Orkulice u Salima na Dugom otoku.

Edukacija i suradnja s udrugom Sunce i PP Telašćica je bila vrlo korisna te su naše djelatnice stekle mnoga nova znanja i iskustva.