Aktivnosti parka

17.11.2023.

Bioblitz događaj - Gljive na Brijunima

U studenom 2023. jedan dio djelatnika Odjela stručnih poslova Javne ustanove Nacionalni park Brijuni sudjelovali su u Bioblitz događaju!

Naziv Bioblitz potječe od kombinacije grčke riječi za život (“bios”) i riječi “blitz” koja označava “napraviti nešto brzo i intenzivno”. Bioblitz je poznat i pod nazivom biološki inventar ili biološki cenzus, radi se zapravo o aktivnosti koja ima kao primarni cilj prikupiti što veći broj podataka o biljkama, životinjama i gljivama na nekom području u određenom vremenskom razdoblju. Organizira se najčešće u krugu stručnjaka i znanstvenika ali sve više postaje i aktivnost građanske znanosti.

Provodi se već više od 20 godina diljem svijeta i na svim kontinentima – u Australiji, Kanadi, Kini, Mađarskoj, Izraelu, Irskoj, Maleziji, Meksiku, Novom Zelandu, Pakistanu, Poljskoj, Portugalu, Singapuru, Španjolskoj, Švedskoj, Tajvanu, Ujedinjenom Kraljevstvu, Sjevernoj i Južnoj Americi i u susjednoj Sloveniji.

Dio kolektiva Odjela stručnih poslova imalo je 30 minuta da identificira lokaciju na otoku Veliki Brijun koja po njihovom saznanju ima najviše gljiva te fotografiraju što veći broj gljiva.

Cilj ovakvih aktivnosti je ne samo uključivanje djelatnika u aktivnosti na terenu već i stvaranje zavidne baze fotografija koja uvelike pomaže u stvaranju baze podataka ali i popularizaciji vrsta. Također sudjelovanjem u ovakvim aktivnostima potiče svakog pojedinca na samostalno učenje i pruža alate da samostalno istražujemo ne samo zaštićena područja već i vlastite vrtove, parkove i druga prirodna staništa. Prilikom slikanja i popisivanja može se koristiti i dostupna baza podataka (aplikacije) kao što je npr. INaturalist s pomoću koje dodatno učimo o vrstama i karakteristikama.

Fotogaleriju nekih od pronađenih vrsta pogledajte u nastavku i pratite nas i dalje u sljedećim izazovima.

Tekst: Andrea Blašković

Fotografije: Andrea Blašković, Alena Sprčić, Dorotea Ćosić, Dora Klisović, Veseljko Bašić, Martina Hervat, Romina Baf