Novosti

5.9.2015.

XIV Međunarodna radionica arhitekture fortifikacija u NP Brijuni

Zahvaljujući inicijativi i organizaciji Javne ustanove Nacionalni park Brijuni i ove će godine od 5. do 14. rujna nastaviti s radom četrnaesta po redu Međunarodna radionica arhitekture fortifikacija. Planom predviđene aktivnosti odvijati će se na Velikom i Malom Brijunu, te obuhvatiti nastavak i dovršenje ranije započetih projekata na istraživanju, evidentiranju, dokumentiranju te vrednovanju kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti navedenih otoka.   N a Malom Brijunu obraditi će se lokalitet baterije Kadulja s radovima na identifikaciji i inventarizaciji, geodetskim i arhitektonskim snimanjem te izradom idejnih skica uređenja i prezentacije. Na cijelom će se otoku nastaviti geološka istraživanja, identifikacija i inventarizacija povijesnih hortikulturnih površina s prijedlogom smjernica za  njihovo uređenje, te istraživanja i evidencija elemenata topničkog naoružanja fortifikacija na otoku za potrebe identifikacije i katalogizacije. Na Velikom Brijunu planirane su aktivnosti revizije i dopune elaborata oštećenja struktura baterija Giacone i Kavarola s izradom programa mjera i plana interventnih radova.   U realizaciji programa sudjelovati će studenti i nastavnici Arhitektonskih fakulteta Sveučilišta u Ljubljani i Krakowu, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta iz Zagreba te Tehničkog veleučilišta iz Zagreba. Planirano je da u sklopu edukativnoga programa radionice stručni voditelji i pozvani gosti održe desetak terenskih i seminarskih predavanja.