Novosti

25.10.2018.

Terenska nastava za studente kulture i turizma na Brijunima

Temeljem Sporazuma potpisanog 13. rujna 2018. o suradnji između Javne ustanove Nacionalni park Brijuni i Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije (FITIKS) dana 25.10.2018. godine održana je studentska nastava na Brijunima. Terenskoj nastavi na Brijunima prisustvovalo je tridesetak studenata 3. godine preddiplomskog studija Kultura i turizam u pratnji izv. prof. i dekanice Fakulteta dr. sc. Tee Golje i doc. dr. sc. Nikole Vojnovića. U sklopu kolegija Menadžment u kulturi i turizmu izv. prof. dr. sc. Tea Golja održala je predavanje s temom planiranja kao funkcije menadžmenta, a doc. dr. sc. Nikola Vojnović predavao je o prostornom planiranju u zaštićenim područjima. Dr. sc. Marno Milotić, ravnatelj JU NP Brijuni predstavio je studentima izazove upravljanja zaštićenom prirodnom i kulturnom baštinom, dok je Nataša Stojkovski, voditeljica službe za hoteljerstvo JU NP Brijuni studentima predstavila izazove hotelskog poslovanja u zoni zaštićene prirodne i kulturne baštine te planove razvoja istog u budućnosti. U sklopu navedene terenske nastave studentima je prezentiran aktualni EU projekt JUNP Brijuni „Novo ruho Brijuna“ (oznaka KK.06.1.2.01.0007) sufinanciran putem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.” iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Voditeljica projekta i Službe za pripremu i provedbu projekata u JU NP Brijuni, Maša Mihelić studente je upoznala provedenim i budućim aktivnostima projekta Novo ruho Brijuni te njegovim značajem za budući razvoj Brijunskog otočja. Po završetku terenske nastave, studenti podijeljeni u timove će raditi na izradi praktičnih zadataka koji su usko vezani uz provedenu terensku nastavu u suradnji s mentorima iz Nacionalnog parka i predmetnim nastavnicima. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.