Novosti

31.10.2014.

Puštanje glavatih želvi Mare, Bambuche i Sare u more

Centar za oporavak morskih kornjača kojeg vodi udruga Morski obrazovni centar Pula i Aquarium Pula u suradnji s Javnom ustanovom Nacionalnim parkom Brijuni, u petak prijepodne, 31. listopada, u uvali Vranjak na Velikom Brijunu, pustit će u ... more tri glavate želve: Maru, Bambuchu i Saru. Mara i Bambucha su kornjače ulovljene u koču tijekom ljetnih mjeseci, dok je Sara još od rujna na oporavku u velikom bazenu u Etno parku na Velom Brijunu. Sara je primljena u Centar za oporavak morskih kornjača sa probavnim smetnjama u travnju ove godine, a pronađena je u okolici Ilovika. Nakon oporavka u Centru premještena je u veliki bazen na Brijunima radi promatranja ponašanja i načina prehrane. Praćenjem stanja oporavaka triju kornjača, utvrđeno je da su zdrave i da se mogu sigurno vratiti u prirodno morsko okruženje. Uspiješna suradnja MOC-a Pula i NP Brijuni započela je još 2012. godine i nastavlja s dobrim rezultatima, pružajući kornjačama kojima je potrebno promatranje, radi amputirane peraje, slabovidnosti ili probavnih smetnji, mogućnost oporavka u prostranom bazenu s morskom vodom. Glavate želve koje će u petak biti otpraćene u more veće su jedinke koje su duže vrijeme provele u Centru, stoga se prilikom puštanja u vodu na njih neće postaviti satelitski odašiljači kao kod onih koje su prošli tjedan puštene u Savudriji. Mara, Bambucha i Sara označiti će se na stražnjim perajama s numeriranim plastičnim markicama žarko zelene ili plave boje koje će ribari moći uočiti u slučaju ponovnog ulova u mreže.