Novosti

19.12.2019.

Potpisivanje Ugovora o projektiranju i gradnji putničkog broda

Potpisivanje Ugovora o projektiranju i gradnji putničkog broda između

Javne ustanove Nacionalni park Brijuni i Tehnomont - Brodogradilišta Pula d.o.o.

Dana 19.12.2019. godine u Tehnomont - Brodogradilištu Pula potpisan je Ugovor o projektiranju i gradnji putničkog broda između Javne ustanove Nacionalni park Brijuni i Tehnomont - Brodogradilišta Pula d.o.o. ukupne vrijednosti 15.558.750,00 kuna (12.447.000,00 kn + PDV).

Projektiranje i gradnja novog putničkog broda za Nacionalni park Brijuni jedna je od aktivnosti projekta „Novo ruho Brijuna“ sufinanciranog u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.” iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt „Novo ruho Brijuna“ jedan je od projekata Nacionalnih parkova i parkova prirode koji je uspješno kandidiran na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ i koji je u aktivnoj provedbi od listopada 2017. godine. Ukupna vrijednost projekta određena je na maksimalno 41,7 mil. kuna. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 32,1 mil. kuna od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj projektu dodijeljeno 27,2 mil kuna bespovratnih sredstva odnosno 85% ukupnih prihvatljivih troškova. Preostali iznos prihvatljivih troškova sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 3,2 mil kuna dok su sredstva u iznosu od 1,6 mil kuna vlastito sufinanciranje projekta Javne ustanove Nacionalni park Brijuni.

Opći cilj projekta je unaprjeđenje upravljanja Nacionalnog parka Brijuni na principima održivog korištenja prirodne baštine s ciljem društveno–gospodarskog razvoja lokalne zajednice kroz razvoj posjetiteljske infrastrukture i atraktivnih turističkih sadržaja te podizanje razine znanja posjetitelja o važnosti prirodne baštine.

U sklopu projektne aktivnosti 1.2, a s ciljem povećanja pristupačnosti i mobilnosti posjetitelja, planirana je gradnja novog putničkog broda koji će povezivati otočje Brijuni s kopnom, posebice otok Mali Brijun čija je revitalizacija također jedna od projektnih aktivnosti. Višemjesečni, kompleksni otvoreni postupak javne nabave uspješno je okončan u studenom te je Tehnomont - Brodogradilište Pula d.o.o. odabrano za ponuditelja koji će projektirati i graditi budući brod. Putnički brod biti će katamaranskog tipa, dužine 21,85 m, širine 9,00 m, s kapacitetom 3 člana posade, 150 putnika (u zatvorenom putničkom prostoru kapaciteta 100 sjedećih mjesta od čega 10 mjesta za osobe s tjelesnim invaliditetom koja koriste invalidska kolica, i u otvorenom/natkrivenom putničkom prostoru kapaciteta 50 sjedećih mjesta), aluminijske konstrukcije i pogonjen diesel električnom propulzijom. Gradnja broda planirana je u roku od 18 mjeseci od potpisa ugovora te se primopredaja broda očekuje sredinom 2021. godini.

Ostale najznačajnije aktivnosti projekta „Novo ruho Brijuna“ su nabava i uspostava novog Info punkta na Velikom Brijunu s interaktivnim ekranom koji prezentira sve brijunske atrakcije, nabava dva homologirana turistička vlaka koji po prvi puta omogućuju razgled otoka i osobama u invalidskim kolicima, obnova spomen-obilježja Živa voda i Kompresorska stanica koje prezentiraju hidorgeološke posebnosti otoka, obnova Ljetnog kina, modernizacija Prirodoslovne izložbe, uspostavljanje poučno-tematske staze „Šetnica pod brdom straža“ koja će prezentirati šumski ekosustav, razvoj novih edukativnih programa za posjetitelje (Nacionalni park Brijuni, Svijet biljaka, Čaroban svijet kukaca, Ptice, Morska obala, Podmorski svijet), provođenje edukativne pješačke staze „Brijunske kamene priče“ u svrhu prezentiranja geoturističkog potencijala Malog Brijuna. S ciljem osnaživanja kapaciteta zaposlenika Nacionalnog parka, izraditi će se novi alati za suvremenu interpretaciju Brijunske baštine te sprovesti edukacija stotinjak djelatnika Parka s ciljem poboljšanja komunikacijskih, prezentacijskih i prodajnih vještina. Jedna od najznačajnijih aktivnosti projekta je i građevinska obnova 7 objekata u uvali Sv. Mikula na Malom Brijunu koji će se urediti za vrtićke, školske, sveučilišne skupine, nevladine organizacije, umjetnike, znanstvenike i sve one koji na Malom Brijunu žele provoditi edukativne, kulturne programe, istraživanja i radionice. Osim navedenog, projekt „Novo ruho Brijuna“ uključuje i razne promotivne i marketinške aktivnosti, izradu Studije upravljanja posjetiteljima te novi alati interpretacije Brijunske baštine u svrhu buduće prezentacije i promocije. Unutar aktivnosti interpretacije Brijunske baštine u svrhu prezentacije i promocije predviđena je izrada tiskanih materijala odnosno knjige i priručnika o posebnostima Nacionalnog parka, za zaposlenike Parka te izrada novog, višejezičnog audio vodiča uz glazbenu podlogu za obilaske Velikog Brijuna turističkim vlakićem. Pored navedenog, izradit će se i višejezična posjetiteljska signalizacija za nove edukativno-turističke sadržaje.