Novosti

5.10.2017.

Potpisan ugovor za Novo ruho Brijuna

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni danas je na Vladi Republike Hrvatske potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Novo ruho Brijuna“. Dodjeljena sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 27.285.453,83 kn i čine 85% ukupnih prihvatljivih troškova, dok je ukupna vrijednost projekta 33.662.108,06 kn + PDV. Važnost projekta prepoznao je i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 10% odobrenog sufinanciranja u iznosu 3.201.953,39 kn. Projekt se provodi unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u okviru poziva „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“. Riječ je o najvrijednijem projektu u brijunskoj povijesti kojim će se do ljeta 2020. godine urediti posjetiteljska infrastruktura, modernizirati turistički sadržaji, diversificirati izletnička ponuda, obogatiti edukativna i prezentacijska ponuda te unaprijediti sustav upravljanja posjetiteljima NP-a.    Na Velikom Brijunu predviđeno je opremanje i uređenje Ljetnog kina; modernizacija Prirodoslovne izložbe; uređenje zdenca Živa voda i Kompresorske stanice radi prezentacije hidrogeoloških posebnosti otočja poput vodnih pojava, bušotina, crpne stanice i geološkog stupa; uređenje Šetnice pod brdom Straža s ciljem prezentacije šumskog ekosustava; te uspostavljanje dodatnog informativnog punkta za kvalitetnije direktno informiranje posjetitelja o svim sadržajima NP-a. Obnovom sedam objekata u luci Malog Brijuna proširiti će se ne samo izletnička, već prvenstveno edukativna ponuda Parka, sa smještajem, ugostiteljskom uslugom i višednevnim edukativnim programima namjenjenim vrtićkim, školskim i sveučilišnim skupinama te umjetnicima, znanstevnicima i istraživačima koji tu budu željeli raditi. Za veću udobnost posjetitelja i bolju povezanost atrakcija nabaviti će se jedan brod na hibridni pogon kapaciteta 150 putnika i dva vlaka, s kapacitetomta od 80 putnika svaki. Izraditi će se novi alati za suvremenu interpretaciju brijunske baštine te provesti edukacija 100ak stotinjak djelatnika s ciljem poboljšanja komunikacijskih, prezentacijskih i prodajnih vještina.               Novoimenovani ravnatelj JU NP Brijuni, dr.sc. Marno Milotić, ističe: „Ovo je najvrijedniji projekt u povijesti Javne ustanove NP Brijuni, te je od krucijalnog značaja za obnovu i budući razvoj Nacionalnog parka, koji će ovim sredstvima unaprijediti i modernizirati turističku ponudu i prikazati široj javnosti enormni razvojni potencijal brijunskog otočja“. Brijuni, 5. listopada 2017.