Novosti

24.7.2017.

Potpisan sporazum o provedbi projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“

Nacionalni park Brijuni i ostalih sedam nacionalnim parkova RH potipsali su sporazume o suradnji Ministarstva zaštite okoliša i energetike na provedbi projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“.                  Cilj projekta je izrada planova upravljanja Natura 2000 područjima koja čine  gotovo trećinu teritorija Republike Hrvatske, točnije 36% kopnenog teritorija i 16% obalnog mora. Ukupna vrijednost projekta iznosi  186.497.150,00 kuna, 85% su EU sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, dok preostalih 15% iznosa osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetike. Sastanak ministra Tomislava Ćorića s ravnateljima hrvatskih nacionalnih parkova i potpisivanje sporazuma održano je u NP Krka, a sporazumi o suradnji potpisat će se i s 11 parkova prirode, 23 županijske i lokalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja te Hrvatskim vodama. MZOIE je nositelj projekta, a Hrvatska agencija za okoliš i prirodu  projektni je partner.