Novosti

12.4.2024.

Održan godišnji sastanak partnera projekta "Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru"

Želimo podijeliti s vama zadovoljstvo i uspjeh koji smo postigli na održanom godišnjem sastanku partnera projekta "Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru", u organizaciji Javne ustanove Nacionalni park Brijuni te uz suorganizaciju Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Trenutno je u Jadranskom moru poznato 23 potvrđeno žive jedinke plemenite periske, koje se monitoriraju u sklopu Projekta. "Građani putem akcije "Jeste li ih vidjeli?" dojavljuju lokacije potencijalno živih jedinki. Samo u 2023. godini bilo je više od 200 dojava građana što pokazuje na veliki interes, ali i važnost da aktivnosti projekta medijski budu popraćene kako se interes za temu ne bi smanjio.

Sastanak je održan 11. travnja 2024. godine na otoku Veliki Brijun, okupivši predstavnike svih partnera projekta iz različitih sektora, uključujući javne institucije, nevladine organizacije, lokalne vlasti i znanstvene istraživače. Terenski dio, u organizaciji Aquariuma Pula, održan je 12. travnja 2024.

Glavni cilj sastanka bio je evaluirati napredak projekta tijekom protekle godine te postaviti smjernice za buduće aktivnosti s ciljem očuvanja i obnove populacije plemenite periske u Jadranskom moru.

Na sastanku su prezentirani rezultati istraživanja provedenih u protekloj godini, uključujući podatke o stanju populacije periske, utjecaju ljudskih aktivnosti na njihovo stanište te napredak u provedbi mjera zaštite i obnove. Također su razmatrane najnovije znanstvene spoznaje i preporuke stručnjaka u području očuvanja morske biološke raznolikosti.

Kroz konstruktivne rasprave i razmjenu ideja, dogovorene su konkretne akcije za iduće razdoblje, uključujući jačanje nadzora i zaštite staništa periske, educiranje lokalne zajednice o važnosti očuvanja morskih ekosustava te nastavak istraživanja s ciljem boljeg razumijevanja biologije i ekologije ove ugrožene vrste.

Ovaj sastanak je još jednom potvrdio predanost svih partnera projekta prema zajedničkom cilju očuvanja biološke raznolikosti Jadranskog mora te suradnji u provedbi mjera zaštite i obnove populacije plemenite periske.

Zahvaljujemo svim sudionicima na aktivnom sudjelovanju te se radujemo daljnjoj uspješnoj suradnji u ostvarivanju naših ciljeva.