Novosti

7.9.2022.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNOG UVIDA I JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU PROGRAMA ZAŠTITE, NJEGE I OBNOVE ŠUMA ZA GOSPODARSKU JEDINICU „NACIONALNI PARK BRIJUNI”

Na temelju članka 140. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), a u svezi sa člankom 95. Pravilnika o uređivanju šuma („Narodne novine“, br. 97/18) u procesu izrade i donošenja Programa zaštite, njege i obnove šuma za gospodarsku jedinicu „Nacionalni park Brijuni”, daje se

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNOG UVIDA I JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU PROGRAMA ZAŠTITE, NJEGE I OBNOVE ŠUMA ZA GOSPODARSKU JEDINICU „NACIONALNI PARK BRIJUNI”

1. Provodi se javni uvid i javna rasprava o Prijedlogu programa zaštite, njege i obnove šuma za gospodarsku jedinicu „Nacionalni park Brijuni” za razdoblje od 01.01.2022.g. do 31.12.2031. godine (u daljnjem tekstu: Prijedlog programa).

2. Javni uvid u Prijedlog programa trajat će 30 dana i to od 07.09.2022. do 07.10. 2022. godine.

3. Javnost i zainteresirana javnost može obavljati javni uvid u Prijedlog programa, radnim danom od 8:00 - 15:00 sati u zgradi uprave Javne ustanove Nacionalni park Brijuni u Fažani, Brionska 10.

4. Prijedlog programa objavit će se na mrežnoj stranici www.np-brijuni.hr - O NAMA - DOKUMENTI I IZVJEŠĆA, a obavijest o provođenju javnog uvida i javne rasprave objaviti će se u jednom od sredstava javnog priopćavanja, na mrežnoj stranici i na oglasnoj ploči Javne ustanove.

5. Javna rasprava o izrađenom Prijedlog programa objavit će se održati zadnji dan javnog uvida, odnosno 07.10.2022 s početkom u 10:00 sati, u Fažani, Boraca 2, 1 kat dvorana za sastanke.

6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti na Prijedlog programa objavit, mogu se upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženu dokumentaciju na mjestu javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javni uvid, a zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, 52212 Fažana, Brionska 10. ili putem e-maila na adresu brijuni@np-brijuni.hr, Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku neće se uzeti u obzir.