OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNOG UVIDA I JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU PROGRAMA ZAŠTITE, NJEGE I OBNOVE ŠUMA ZA GOSPODARSKU JEDINICU „NACIONALNI PARK BRIJUNI”