Novosti

16.3.2020.

OBAVIJEST o obustavi rada sa strankama i provedbe javnih natječaja i oglasa

KLASA: 008-01/20-01/02

URBROJ: 2168/01-53-68-09/03-20-1
                                                                              OBAVIJEST

Poštovani,

obavještavamo Vas da se radi prevencije širenja koronavirusa (COVID-19) do daljnjeg obustavlja:

- rad sa strankama, te

- provedba i obrada javnih natječaja i oglasa za zasnivanje radnih odnosa, osim za radna mjesta koja su nužna za obavljanje djelatnosti.

Prijave na javne natječaje i oglase mogu se predati isključivo putem pošte, pri čemu će se kao datum primitka prijava smatrati datum kada je prijava zaprimljena u poštanskom uredu.

Molimo Vas da nas u slučaju potrebe kontaktirate putem e-maila na adresu:

pravna-služba@np-brijuni.hr ili na broj 099/529-3143.

Zahvaljujemo na razumijevanju.RAVNATELJ

dr. sc. Marno Milotić

Brijuni 16.3.2020

Obavijest o obustavi rada sa strankama i provedbe javnih natječaja i oglasa - COVID-19