Novosti

31.7.2012.

Kiki na Brijunima

U suradnji s Centrom za oporavak morskih kornjača u Aquariumu Pula, u brijunski zoološki vrt na rehabilitaciju je stigla prva morska kornjača, glavata želva Kiki. Zahvaljujući suradnji između JUNP Brijuni i Centra za oporavak morskih kornjača u Aquariumu Pula, na rehabilitaciju u brijunski zoološki vrt stigla je prva morska kornjača, glavata želva Kiki. Kiki je nađen 14.06.2009. godine na području Rta Kamenjak (otok Bodulaš), kako pluta na površini mora. Odmah se primjetilo da ima problema sa zaranjanjem i ostajanjem na dubini, te je smješten u Centar za oporavak morskih kornjača u Puli. Nekoliko se tjedana borio za život, prisilno je hranjen, ali ipak je naposljetku počeo sam jesti. Međutim, nikada nije uspio održati plovnost na dubini, a do danas nije otkriven uzrok njegovih simptoma. Pretpostavlja se da zbog zraka unutar vršnog djela oklopa kornjača ne može boraviti na dubini. Veće morske kornjače u svom normalnom, zdravom stanju hrane se pri dnu raznim beskralješnjacima. U ovakvom stanju, s nemogućnošću zaranjanja, Kiki zbog nemogućnosti pronalaska hrane ne bi preživio. Iz Centra je na Brijune stigao u srpnju 2012. godine i tu će boraviti tijekom toplijeg dijela godine dok god to dopuštaju vremenski uvjeti i temperature mora. U zimskim mjesecima biti će vraćen u Centar, u bazen s reguliranom temperaturom vode. Bazen u kojem se Kiki trenutno nalazi omogućit će mu više kretanja i vježbanja mišića, a to bi trebalo pozitivno utjecati na njegov daljnji oporavak. Područje Nacionalnog parka Brijuni potencijalno je NATURA 2000 područje, između ostaloga i zbog toga što je vrednovano kao važno područje za glavatu želvu stoga je Kiki prigodan dio cijele priče. Kikijev spol još uvijek ne znamo, a ime je dobio po dječaku koji ga je pronašao. Danas ima oko 8 godina i teži oko 10 kg. Nakon oporavka biti će pušten natrag u more.