Novosti

13.9.2018.

Javna ustanova Nacionalni Park Brijuni započela je suradnju sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli

Dana, 13. rujna 2018. godine, potpisan je Sporazum o suradnji između Javne ustanove Nacionalni park Brijuni i Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije (FITIKS). Ova suradnja dvaju važnih subjekata na području Istarske županije, prilika je studentima Kulture i turizma i novog dvopredmetnog studija Kultura i turizam i Talijanski jezik i kultura da svoju obveznu stručnu praksu odrade u Nacionalnom parku, da izrađuju praktične zadatke u suradnji s mentorima iz Nacionalnog parka i predmetnim nastavnicima, da surađuju na aktivnostima EU projekata poput projekta „Novo ruho Brijuna“ kojemu je cilj unaprjeđenje upravljanja Nacionalnim parkom Brijuni na principima održivog korištenja prirodne baštine s ciljem društveno–gospodarskog razvoja lokalne sredine. „Time student stječu nova znanja, a ne izostaje ni izravna mogućnost da pokažu svoju kreativnost i inovativnost u zajednici.

Povezivanje visokoobrazovne ustanove i nacionalnog parka označava novi iskorak u promicanju društveno-odgovornog poslovanja u zajednici. Danas je, vjerojatno više nego ikada prije, poticanje suradnje znanosti i gospodarstva uvjet osiguranja fleksibilnosti, visoke kvalitete obrazovnog sustava i konkurentnosti“, istaknula je izv. prof. dr. sc. Tea Golja, dekanica Fakulteta. „Upravljanje zaštićenom prirodnom i kulturnom baštinom izazovno je i uvjetovano kontinuiranom potragom za vrijednim instrumentima upravljanja koji će na odgovarajući način pomiriti ekonomske, socio-kulturne i ekološke standarde“, pojasnio je dr. sc. Marno Milotić, ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Brijuni.

S druge strane, ne smijemo zaboraviti ni na razvoj hotelskog proizvoda na području zaštićene baštine koji zahtjeva drugačije poslovne modele, na što je ukazala voditeljica službe za hotelijerstvo JU NP Brijuni Nataša Stojkovski i izrazila zadovoljstvo što će studenti imati priliku predložiti neka svoje rješenja za unapređenje postojećeg proizvoda u okvirima zadanih mogućnosti i mnogobrojnih izazova u neposrednom okruženju. Studenti će se baviti rješavanjem pitanja upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom te razvojem modela za unapređenje hotelskog proizvoda i osmišljavat će nove turističke doživljaje. „Rješavanjem praktičnih zadataka dobit ćemo priliku povezati teoriju i praksu, susresti se s poslovnim izazovima specifičnima za ovakve prostore te aktivno sudjelovati u radnim procesima što će nam omogućiti bržu i lakšu prilagodbu na radnom mjestu po završetku školovanja što smatram iznimno važnim“, istaknula je predstavnica studenata Fakulteta, Klara Tuličić.

Sporazum o suradnju potpisali su ravnatelj Javne ustanove NP Brijuni dr. sc. Marno Milotić i dekanica Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije izv.prof.dr.sc. Tea Golja. Početak suradnje ova dva subjekta obilježilo je otvaranje Međunarodne znanstvene konferencije multidisciplinarnog karaktera Borders & Crossings Travel Writing Conference koja će se na Brijunima održati od 13. do 16. rujna. Više od 150 eminentnih znanstvenika, istraživača i putopisaca iz cijelog svijeta predstavit će, na konferenciji u organizaciji Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, svoje radove na temu putovanja, kulture, turizma, povijesti turizma i putopisne književnosti.