Novosti

10.6.2021.

INHERIT konferencija na Brijunima

U Nacionalnom Parku Brijuni, 9. i 10. lipnja 2021. godine, u hotelu Istra održana je konferencija te seminari projekta INHERIT na temu zaštite prirodne baštine, održivih turističkih aktivnosti, upravljanje INHERITURA područjem i oznaka INHERITURA, panel rasprava i sastanci u organizaciji Ministarstva turizma i sporta i Instituta za poljoprivredu i turizam te uz goste i dionike iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i druge.

INHERIT je projekt programa Interreg MEDITERAN (MED) (Europski program transnacionalne suradnje). Glavni cilj programa Interreg MEDITERAN je promicanje održivog rasta na području Mediterana poticanjem inovativnih koncepata i praksi te racionalnim korištenjem resursa i podržavanjem socijalne integracije putem integriranog i teritorijalno utemeljenog pristupa suradnji. INHERIT pripada tematici održivog turizma. Projekt je započeo 1. veljače 2018. godine a očekuje se da će biti završen 31. siječnja 2022. godine (48 mjeseci). U aktivnostima projekta INHERIT, sudjeluje 15 partnera iz 10 zemalja Mediterana.

Vodeći partner je regija Peloponez (Grčka). U Republici Hrvatskoj je uz Ministarstvo turizma i sporta, partner i Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč, a ostali partneri su Regija Emilia Romagna (Italija), Regija Murcia (Španjolska), Regija Puglia (Italija), Sveučilište Patras (Grčka), Department Herault (Francuska), Javna ustanova za promociju poduzetništva i razvojne projekte Općine Izola (Slovenija), ANETEL (Cipar), Agencija za razvoj i jačanje dijaloga Malte (Malta), Međunarodna udruga sredozemnih šuma (Francuska), Udruženje za očuvanje baštine Mertola (Portugal), Zaklada SENECA (Španjolska), Parkovi Dinarida (Crna Gora), dok su pridruženi projektni partneri Ministarstvo turizma Helenske Republike (Grčka), ARPA (Italija) i Javni zavod Park Strunjan (Slovenija).

Ukupni projektni proračun je 5.612.660,00 € od čega se 85%, odnosno 4.643.601,00 €, sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 127.160,00 € iz IPA. Ukupni budžet Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske iznosi 340.880,00 € (2.556.600,00 kn), od čega se 85 % sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15 % iz nacionalne komponente.

ZAŠTO ?

Posljednjih desetljeća, turizam na području Mediterana ubrzano se razvija. Posljedično, mediteranska obalna i priobalna baština, pod pritiskom su intenzivnih turističkih tokova koji se povećavaju svake godine. MED obalna i priobalna područja suočavaju se sa sezonalnošću, prekapacitiranošću, ali i prekomjernom gradnjom, stvaranjem otpada, iscrpljivanjem resursa, dezertifikacijom, nestašicom vode i gubitkom bioraznolikosti.

Ukoliko promjene izostanu, razvoj turizma na MED području, suočit će se s mnogim preprekama za daljnji rast unutar narušene prirodne baštine. Stoga je upravo sinergija zaštite prirodne baštine i održivog turizma, jedina mogućnost kontinuiranog rasta turističke industrije i suočavanja s konkurencijom drugih zemalja.

Cilj projekta INHERIT je očuvanje i valorizacija obalne i priobalne baštine MED područja (turističkih destinacija). Projekt će testirati i primijeniti novi pristup prilagođen specifičnostima MED područja, koji štiti prirodnu baštinu od štetnih intenzivnih turističkih tokova. Provedba projekta, temelji se na implementaciji "bottom-up" zaštite (INHERIT pristup zaštite) oslonjene na samoregulaciju i praćenje aktivnosti lokalnog stanovništva i ostalih dionika u turizmu, s ciljem promišljenog ublažavanja sezonalnosti i rasterećenja kapaciteta nosivosti destinacija.

KAKO?

INHERIT predlaže novi pristup za zaštitu obalne i priobalne prirodne baštine MED-a uključujući: ü Novu mješavinu mjera (npr. integracija ICZM-MSP-a, inicijative za upravljanje otpadom „odozdo prema gore“) kako bi se zaštitila prirodna baština od negativnih učinaka masovnog turizma (prekomjerna izgradnja i otpad, erozija i dezertifikacija, prekapacitiranost, sezonalnost) ü Strategija transnacionalne suradnje kako bi se stvorila mreža MED područja, odnosno INHERITURA područja, koja će dati prioritet poboljšanoj zaštiti prirodne baštine kao sredstvu za razvoj održivih turističkih aktivnosti (npr. morske špilje na Mediteranu, mediteranske destinacije u unutrašnjosti, udaljeni otoci, vodene aktivnost,.. ) i osigurati odgovoran razvoj.

„lNHERITURA“ područja: uspostava MED INHERITURA područja koja predstavljaju područja u kojima ljudske djelatnosti koegzistiraju s prirodnom baštinom, te razvoj održivih turističkih aktivnosti i odgovornog razvojaaktivnosti) i osigurati odgovoran razvoj., uz dodjelu odgovarajuće oznake (INHERITURA oznaka) kako bi se osigurala vidljivost i funkcija kao pečat održivosti turizma.

Detaljnije o INHERITURA području

Područje INHERITURA je priobalno područje MED s bogatom prirodnom baštinom, koje provodi mjere za:

 promicanje zaštite okoliša,

 smanjivanje sezonalnosti turizma i rješavanje prekomjerne posječenosti,

 poticanje održivog razvoja turizma (koristeći prirodnu baštinu kao imovinu), kroz pristupe “odozdo prema gore” i suradnju ključnih dionika.

U sklopu aktivnosti A4.7 Pilot testiranje za uspostavu prvih INHERITURA područja, na sastanku INHERITURA Odbora, koji se sastoji od po jednog predstavnika od 15 partnera i 3 pridružena partnera iz 10 mediteranskih zemalja, pregledano je prvih 10 prijavnica partnera i evaulacije tih područja od 15 partnera te je isti donio zajedničke odluke o proglašenju prvih INHERITURA područja.

U Republici Hrvatskoj prva oznaka je dodijeljena Nacionalnom parku Kornati, pilot području Ministarstva turizma i sporta.

Kako bi neko područje dobilo oznaku INHERITURA mora ispuniti prijavnicu za INHERITURA oznaku, te zadovoljiti određeni broj kriterija.

Prijavni obrazac za INHERITURA oznaku, se sastoji od 16 kriterija podijeljenih u 4 kategorije:

 1. Upravljanje okolišem i zaštite mjere
 2. Valorizacija i promotivne aktivnosti
 3. Upravljanje i strateško planiranje
 4. Aktivnosti obrazovanja i podizanja svijesti

Prva područja kojima je dodijeljena oznaka INHERITURA na Mediteranu su :

 1. Nacionalni park KORNATI, Hrvatska
 2. Pôle de Pleine Nature « Montagnes du Caroux » ,Regija HERAULT- Francuska (CD34)
 3. 2. Majjistral Nature & History Park, Malta
 4. Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, Italija
 5. “Vivi Romagna Toscana” Area, Italija
 6. Larnaca Salt Lake, Cipar
 7. “Mata” - National Forest of Coastal Dunes of Vila Real de Santo António (VRSA), Portugal
 8. Kranjski Park- STRUNJAN, Slovenija
 • Nisu dobili oznaku, u procesu razmatranja i dopuna:
 1. PAVLOPETRI – ELAFONISOS, Grčka
 2. ORJEN – Nature Park Orjen, Crna Gora
 3. Regional Park of Calblanque, Peña del Águila and Monte de las Cenizas, Regija MURCIA (CARM), Španjolska

Seminari o zaštiti i očuvanju prirodne baštine i okoliša, upravljanju područjima INHERITURA i oznaci INHERITURA, te održivim turističkim aktivnostima u okviru Radnog paketa 5-Prijenos znanja, projekta INHERIT

Ciljevi faze Prijenosa znanja su sljedeći:

a) informirati, sugerirati i olakšati prihvaćanje, odnosno usvajanje INHERIT rezultata,

b) omogućiti obuku relevantnim akterima javnog i privatnog sektora na MED području vezano uz korištenje, prihvaćanje i valorizaciju INHERIT rezultata,

c) priprema, uvođenje i stimuliranje rada uspostavljenih i budućih INHERITURA područja.

Ova faza projekta nadilazi ograničavajući učinak samo na osobe uključene u projekt. Aktivnost osigurava transfer rezultata izabranim predstavnicima, djelatnicima javnog sektora u kontekstu nadzora i upravljanja razvojem turizma i/ili zaštite prirodne baštine, managerima u turističkoj industriji i ostalim relevantnim dionicima. Ova faza također rješava problem održivosti ishoda projekta u kontekstu usmjeravanja daljnjih radnji.

(foto: Matej Rukavina)

INHERIT Program 9. i 10..6.2021.pdf