Novosti

4.10.2021.

Edukacija ronilačkih instruktora o prikupljanju znanstvenih podataka u NP Brijuni

U sklopu projekta MPA Engage, djelatnici NP Brijuni, uz podršku talijanskih partnera

PADI i DAN, sprovoditi će edukaciju ronilačkih instruktora s temom prikupljanju

znanstvenih podataka u NP Brijuni.

Cilj ove projektne aktivnosti je edukacija ronioca o njihovoj važnoj ulozi, kako u

očuvanju mora, tako i cjelokupnog okoliša.

Edukacija se sastoji od online predavanja te uključuje i sam terenski rad, a

sudjelovati će ronioci iz okolnih ronilačkih klubova i centara koji djeluju na području

Nacionalnog parka.

Kako je spomenuto, namjena samoga projekta je uključivanje ronioca u prikupljanje

znanstvenih podataka s ciljem uspostavljanja zajedničke suradnje koja će doprinijeti

učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjem.

Važno je spomenuti kako su aktivnosti građanske znanosti sve popularnije u svijetu

te smo iznimno ponosni što ćemo jednu tako hvalevrijednu inicijativu sprovoditi i na

Brijunima. Riječ je o znanstvenom istraživanju koje su u cjelini ili djelomično sproveli

pripadnici šire javnosti. Detaljnije, tokom spomenute aktivnosti, sudionici prikupljaju i

dijele podatke i opažanja, često za velika geografska područja ili tijekom dužih

razdoblja, te prilikom popisivanja se često koriste mobilnim aplikacijama. Također,

sudionici će dobiti priliku učiti od istaknutih znanstvenika o važnim istraživanjima koji

se provode s ciljem ublažavanja i rane detekcije klimatskih promjena te svoje

stečeno znanje primjenjivati u svakodnevnom poslu i budućim aktivnostima.

Terenski dio nastave provoditi će se 5. i 6. listopada na Brijunima, a sudjelovati će

ukupno deset ronilačkih instruktora iz sedam ronilačkih centara i klubova.

Nacionalni park Brijuni svojevrsna je oaza bioraznolikosti gdje se organizmi

nesmetano hrane, razmnožavaju i obitavaju te prirodno odlaze iz parka i na taj način

obogaćuju morski ekosustav. Stoga, Brijuni imaju ključnu ulogu u očuvanju vrsta i

staništa, kako za Jadran tako i za cijeli Mediteran.

Tijekom rekreativnih zarona, ronioci među prvima imaju prilike primijetiti promjene u

moru koje su često vezane baš uz klimatske promjene. Stoga, zajedničkim snagama

i suradnjom, znanstvenici, ronioci i djelatnici koji su ključni u zaštiti prirode, mogu

promptno djelovati te unaprijediti adaptaciju i borbu protiv klimatskih promjena.