Novosti

27.9.2017.

Dani europske baštine 2017.

U slopu Dana europske baštine otovorene su dvije izložbe posvećene fortifikacijskoj arhitekturi. U Muzeju Mimara, od 22. rujna otvorena je izložba "Fortifikacijski krajolik otoka Mali Brijun", a 26. rujna u Hrvatskom muzeju arhitekture HAZU izložba "Međunarodna radionica arhitekture fortifikacija 2001. – 2016."   Izložba  FORTIFIKACIJSKI KRAJOLIK OTOKA MALI BRIJUN 22. 9. – 28. 9. 2017.  Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, Zagreb AUTORICE: Zofia Mavar i Mira Pavletić ORGANIZATORI: Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, Muzej Mimara   Na istočnoj obali Jadrana, osobito na području Puljštine, nalazi se velik broj vojnih građevina složenog obrambenog sustava austrijske pomorske tvrđave Pula, građenog od polovice 19. stoljeća sve do Prvog svjetskog rata. Relativno dobra očuvanost tih građevina pruža mogućnost za proučavanje razvoja graditeljstva, uporabe novih materijala, specifičnih konstrukcija i metoda gradnje. Grupe obrambenih objekata pak, kao i sustav u cjelini, čine posebnu kategoriju krajolika koji i danas neminovno utječu na oblikovanje i uređenje širih područja. Reprezentativan primjer spomenika fortifkacijske arhitekture, napose specifčnog fortifkacijskog krajolika, predstavlja skupina fortifkacija Grupe Brioni, osmog obrambenog rajona u sustavu tvrđave Pula. Prezentirani materijal fortifkacijskog krajolika otoka Mali Brijun tek je manji dio rezultata petnaestogodišnjeg rada sudionika Međunarodne radionice arhitekture fortifkacija, koju na brijunskom otočju od godine 2001.  zajednički organiziraju Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Nacionalni park Brijuni.  Pomno osmišljen program aktivnosti najprije je bio namijenjen konzervatorima te studentima tehničkih, prirodoslovnih i humanističkih usmjerenja, tj.  onima čija buduća zvanja izravno ili neizravno mogu biti vezana uz probleme zaštite i uređenja prostora.  Krajnji je cilj stručnog i znanstveno-eduka- cijskog programa bio oblikovanje polazišta za strategiju zaštite, upravljanja i prezentacije iznimno vrijednog fortifkacijskog naslijeđa, što je ujedno važan korak u uključivanju otoka Mali Brijun u turističke programe.     Izložba MEĐUNARODNA RADIONICA ARHITEKTURE FORTIFIKACIJA 2001. – 2016. 26. 9. – 13. 10. 2017. Hrvatski muzej arhitekture HAZU,  Ul. I. G. Kovačića 37, Zagreb   AUTORICE: Zofia Mavar, Mira Pavletić ORGANIZATORI: Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, Hrvatski muzej arhitekture HAZU   Na istočnoj obali Jadrana nalazi se velik broj vojnih građevina iz 19. i početka 20. stoljeća, a osobitom gustoćom u južnom dijelu poluotoka Istre ističe se sustav osmišljen i građen za obranu ratne luke Pula - nekadašnje glavne austrijske pomorske vojne baze. Relativno dobra očuvanost tog obrambenog sustava i pojedinih povijesnih elemenata, koji su odlična podloga za proučavanje vojnog graditeljstva iz navedenog razdoblja na području Europe, čini tu povijesnu cjelinu kulturnim krajolikom iznimnih vrijednosti. Velik doprinos u njezinu proučavanju ima Međunarodna radionica arhitekture fortifkacija, koja se u organizaciji Ministarstva kulture i Javne ustanove Nacionalni park Brijuni već više godina odvija na brijunskom otočju. Radionica, kao začetak edukacijsko - znanstvenih programa Nacionalnog parka na Malom Brijunu, s radom je započela 2001. godine. Projekt u čijem je sklopu održavana, pod nazivom Stručna i znanstvena istraživanja te izrada koncepcije primjerene uporabe austrougarskih fortifkacija, zamišljen je kao jedan od mogućih načina pripreme studenata za specifčne zadatke u sklopu njihovih budućih zvanja, a čime bi se čvršće povezala akademska teorija i konzervatorska praksa. Isprva su u njezine aktivnosti bili uključeni studenti arhitekture, a postupno i ostalih zainteresiranih fakulteta tehničkih, prirodoslovnih i humanističkih usmjerenja. Istraživanja, analize i studijski radovi odvijali su se pod vodstvom iskusnih stručnjaka iz zemlje i inozemstva u svrhu razmjene informacija i iskustava. Sudionici različitih stručnih usmjerenja imali su priliku upoznati se s provedbom inventarizacije specifčne vrste kulturnog naslijeđa, odnosno detaljnog snimanja fzičkog i tehničkog stanja utvrda, njihove opreme i okoliša, stanja biljnog pokrova, cjelo- vitog kompletiranja povijesne i tehničke dokumentacije te s pristupom sveobuhvatnim analizama i studijskom radu za potrebe identifkacije, klasifkacije, valorizacije i rehabilitacije fortifkacija, zajedno sa specifčnim krajolikom.  U proteklih petnaest godina od ukupno 19 radionica njih 13 održano je na Brijunima. Dosadašnji je rad sudionika iz Hrvatske i šest europskih zemalja (Poljske, Italije, Slovenije, BiH, Austrije i Ukrajine) rezultirao opsežnim studijskim materijalom, koji proširuje znanje o fortifkacijskom naslijeđu i pruža elemente za ažuriranje postojeće evidencije utvrda i baze podataka. Uz spomenuto, načinjena je i zavidna tehnička dokumentacija te su izrađeni zanimljivi prijedlozi rješavanja problema zaštite i uređenja. Pritom su stjecana iskustva u organizaciji terenskih istraživanja i studijskih radova, iskustva multidisciplinarne i interdisciplinarne suradnje te uzajamne komunikacije sudionika u timskom radu. Radovi, naknadno stručno i likovno dotjerani na fakultetima, izlagani su u zemlji i inozemstvu pri- likom tematski srodnih stručno-znanstvenih skupova te drugih manifestacija. Svi navedeni materijali mogu biti od velike koristi pri donošenju strateških odluka, planova te pripremi projekata. Za ovu izložbu načinjen je odabir iz impozantne zbirke od 233 izložbena plakata, čime se nastoji ukazati na vrijednosti krajolika i fortifkacijske arhitekture, različite metode njihove stručne obrade te dati poticaj za revalorizaciju, zaštitu i obnovu tog godinama stručno zanemarivanog dijela naše kulturne baštine.