Novosti

5.5.2019.

Pokrenut postupak javne nabave "Izrada projekta i gradnja broda"

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, za potrebe projekta "Novo ruho Brijuna", pokrenula je postupak javne nabave "Izrada projekta i gradnja broda" koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske te Službenom listu Europske unije, dana 19.04.2019. godine. Projekt „Novo ruha Brijuna“  (oznaka: KK.06.1.2.01.0007) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. S ciljem osiguravanja mobilnosti posjetitelja Nacionalnog parka Brijuni, u sklopu projekta, unutar elementa projekta 1.2. Unaprjeđenje prateće infrastrukture Parka, planirana je nabava broda kapaciteta 150 putnika, ukupne  procijenjene vrijednosti 12.450.000,00 kuna (bez PDV-a). Dokumentaciju o nabavi moguće je preuzeti  na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.