Novosti

4.5.2021.

Sklat sivac vraćen u more

Na području Nacionalnog parka Brijuni, direktorica i vlasnica Aquariuma Pula dr.sc. Milena Mičić je s predstavnicima NP Brijuni, Sandrom Dujmovićem te Fakulteta prirodnih znanosti, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Nevenom Ivešom u more vratila jedinku sklata sivca (Squatina squatina). Dogovoreno je da će područje puštanja sklata biti akvatorij NP Brijuni s obzirom da je pogodno za opstanak bioraznolikosti i povećanje brojnosti jedinki.

Sklat sivac bio je slučajni ulov premanturskog ribara koji je na dubini od 23 m u svojim trostrukim mrežama stajaćicama za sipe na području rta Kamenjaka ulovio neozlijeđenu, juvenilnu jedinku “plosnatog morskog psa” za kojeg se ispostavilo da je kritično ugrožena vrsta. Budući da se radi o strogo zaštićenoj životinji, Aquarium je zatražio mišljenje nadležnog ministarstva za zadržavanje jedinke u akvariju zbog reprodukcije kao i repopulacije, no obzirom da je rizik dugogodišnjeg držanja jedinke do postizanja spolne zrelosti bio velik, odlučeno je vratiti mladog sklata sivca u more.

Sklat sivac pridnena je vrsta morskog psa koja obitava u umjerenom pojasu Atlantskog oceana (od Kanarskih otoka do južnog Sjevernog mora), na dubinama od 5 – 150 m. Pušteni sklat bio je mužjak, težine 3.2 kg, duljine 68 cm i širine 37 cm, a poznato je da mužjaci ove vrste dosežu spolnu zrelost s 80 cm duljine. Nadamo se da će kao spolno zrela jedinka moći doprinijeti održavanju populacije sklata u Jadranu.

(Foto: Aquarium Pula)