Aktivnosti parka

3.12.2020.

Istraživanje gljiva u NP Brijuni

Ovo istraživanje organizirano je u okviru znanstvenog projekta „Unapređenje usluga šumskih ekosustava Hrvatske kroz vrednovanje bioraznolikosti gljiva temeljenoj na DNA barkodiranju – ForFungiDNA (IP-2018-01-1736 )“ kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost. U ovom interdisciplinarnom znanstvenom projektu sudjeluje 14 znanstvenika iz Hrvatske i inozemstva (Češka, Španjolska i Slovenija). U zadnjih dvadesetak godina identifikacija gljiva do razine vrste sve se više oslanja na kombinaciju nekoliko istraživačkih pristupa. Poseban naglasak počiva na molekularnim metodama (DNA barkodiranje) koje se kombiniraju s klasičnim metodama komparativne morfologije. Da bismo mogli molekularno identificirati uzorak gljive do razine vrste potrebno je utvrditi redoslijed nukleotida u ITS rDNA sekvenci prisutnoj u genetskom materijalu organizma gljive (plodište, micelij i sl.). Ova sekvenca dovoljno je varijabilna i različita kod većine vrsta gljiva što omogućava njihovu identifikaciju. Cilj ForFungiDNA projekta je istražiti biološku raznolikost gljiva u različitim tipovima šumskih ekosustava Hrvatske s naglaskom na metode DNA barkodiranja u kombinaciji s klasičnim taksonomskim pristupom temeljenim na morfologiji plodišta te analizirati utjecaj bioraznolikosti gljiva na šumske ekosustave. Genetski podaci prikupljeni u projektu biti će javno globalno dostupni putem bioinformatičkih baza podataka (npr. GenBank).

Autor teksta: dr.sc. Armin Mešić

Fotografije: Ivana Mandić Mihaljević1. Leccinellum lepidum, Crnikin djed2. Tricholoma batschii3. Lactarius vinosus4. Crinipellis subtomentosa, Primorska dlakavica, gotovo ugrožena gljivica primorskih pašnjaka.5. U šupljoj grani svoje sklonište našla je gljivica iz brojnog roda Mycena (Šljemovki)6. Amanita franchetii7. Myriostoma coliforme, Zvjezdasta sitarica8. Amanita phalloides, Zelena pupavka, široko rasprostranjena jedna je od najotrovnijih gljiva naših šuma9. Deconica coprophila, malena gljiva izrasla na zečjem izmetu10. Mycena haematopus, Krvotočna šljemovka11. Clathrus ruber, Vještičino srce12. Helvella crispa, Jesenski hrčak13. Macrolepiota procera, Velika sunčanica14. Mycena seynii, Seynijeva šljemovka15. Pezizaceae sp. - Zdjeličarka