Contatti

Prenotazione escursioni

+385 52 525 881
+385 52 525 882

VENDITA BIGLIETTI-FAŽANA

Prenotazione albergo

+385 52 525 807
+385 52 525 536

Orario di apertura dal lunedì al venerdì: 08:00 - 16:00
prodaja@np-brijuni.hr

Reception dell'albergo

+385 52 525 861

Orario di lavoro: 00:00 - 24:00

Javna ustanova
Nacionalni park Brijuni

Adresa:
Brijuni, 52100 Pula, Hrvatska

Adresa za dostavu pošte:
Brionska 10, 52212 Fažana, Hrvatska

OIB: 79193158584
VAT ID: HR79193158584

Banca d'appoggio:
Račun otvoren u Zagrebačkoj banci
IBAN: HR0523600001101435571
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Domande da fare?

Verificare se tra le domande e risposte più frequenti c'è già la domanda che intendete farci. Cliccare sul link qui sotto e consultare la base delle domande più frequenti.

Domande frequenti
Unità organizzativa Kontakt

Ured ravnatelja

dr.sc.Marno Milotić, mag.ing.silv., ravnatelj

ravnatelj@np-brijuni.hr
brijuni@np-brijuni.hr
+385 52 525 800

Odnosi s javnošću i međunarodna suradnja

Reanna Brajković Relić, voditeljica

press@np-brijuni.hr
+385 52 525 930, +385 99 26 55 058
Pravo na pristup informacijama

Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka

Sandro Dujmović, voditelj

strucna-sluzba@np-brijuni.hr
kultura@np-brijuni.hr
Stručna služba: +385 52 525 842; +385 52 525 820; +385 98 399 537
Odsjek kultura: +385 52 525 822; +385 52 525 823; +385 99 228 1455

Služba nadzora i zaštite

Stjepan Sušac, voditelj

cuvari-prirode@np-brijuni.hr
vatrogasci@np-brijuni.hr
propusna@np-brijuni.hr
Čuvari prirode: +385 98 334 443
Vatrogasci: +385 52 525 827; +385 98 399 513
Propusna: +385 52 525 830; +385 99 219 7062

Služba za izletnički turizam

Marija Štoković, voditeljica

izleti@np-brijuni.hr
+385 52 525 882; +385 52 525 883; +385 99 546 4701

Služba za promidžbu i prodaju

Lenka Vidas, voditeljica

prodaja@np-brijuni.hr
sales@np-brijuni.hr
marketing@np-brijuni.hr
Prodaja: +385 52 525 807; +385 52 525 536; +385 52 525 914; +385 98 490 793; +385 99 281 1454
Marketing: +385 52 525 806; +385 98 441 518

Služba za hotelijerstvo

Nataša Stojkovski, voditeljica

hotelijerstvo@np-brijuni.hr
recepcija@np-brijuni.hr
sport-org@np-brijuni.hr.
Hotelijerstvo: +385 52 525 839
Recepcija: +385 52 525 861; +385 99 468 6376
Sport: +385 52 525 544; +385 98 399 535

Služba za pripremu i provedbu projekata

Maša Mihelić, voditeljica

projekti@np-brijuni.hr
+385 52 525 915; +385 99 589 8728

Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova

Milena Kostović, voditeljica

pravna-sluzba@np-brijuni.hr
kadrovska@np-brijuni.hr
zop@np-brijuni.hr
pzi@np-brijuni.hr
Pravna služba: +385 52 525 804; +385 98 190 1705
Kadrovska: +385 52 525 801; +385 52 525 525
Zaštita osobnih podataka: +385 52 525 804; +385 98 190 1705

Služba za financijsko računovodstvene poslove i nabavu

Lorena Žunić, voditeljica

financije@np-brijuni.hr
nabava@np-brijuni.hr
Financije i računovodstvo: +385 52 525 500; +385 98 420 440
Nabava: +385 52 525 812; +385 98 441 050

Služba održavanja i prijevoz

Nevio Finderle, voditelj

odrzavanje@np-brijuni.hr
prijevoz@np-brijuni.hr
it@np-brijuni.hr
Održavanje: +385 52 525 904; +385 99 607 9101
Prijevoz: +385 98 205 850; +385 99 359 0845
IT: +385 52 525 950