Unutarnje ustrojstvo Ustanove

Red.br. Ustrojstvena jedinica Voditelji
1. Ured ravnatelja Javne ustanove
 
dr.sc.Marno Milotić, mag.ing.silv. ravnatelj
e-mail: ravnatelj@np-brijuni.hr
tel: 052/525800

Odnosi s javnošću

Reanna Brajković Relić
e-mail: r.relic@np-brijuni.hr,  press@np-brijuni.hr
tel: 052/525930 
2. Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka
Sandro Dujmović
e-mail: s.dujmovic@np-brijuni.hr
tel: 052/525842
3. Služba nadzora i zaštite
Stjepan Sušac
e-mail: s.susac@np-brijuni.hr
tel: 052/525827
4. Služba za hotelijerstvo
Nataša Stojkovski
e-mail: n.stojkovski@np-brijuni.hr
tel: 052/525839
5. Služba za izletnički turizam
Branko Lukić
e-mail: b.lukic@np-brijuni.hr
tel: 052/525883
6. Služba za promidžbu i prodaju
Branko Lukić
e-mail: b.lukic@np-brijuni.hr
tel: 052/525883
7. Služba za financijsko – računovodstvene poslove i nabavu
Lorena Žunić
e-mail: l.zunic@np-brijuni.hr
tel: 052/525802
8. Služba održavanja i prijevoza
Nevio Finderle
e-mail: n.finderle@np-brijuni.hr
tel: 052/525900
9. Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova
Milena Kostović
e-mail: m.kostovic@np-brijuni.hr
tel: 052/525804
 10.  Služba za pripremu i provedbu projekata
 MašaMihelić
e-mail: m.mihelic@np-brijuni.hr
tel: 052/525915