Plovidbeni red

Brodovi voze svaki dan. Obavezna najava i rezervacija izleta  na tel. +385 (0) 52 525 883 i 525 882, na e-mail izleti@np-brijuni.hrili u poslovnici NP Brijuni u Fažani.

 

Mjeseci Fažana - Brijuni Brijuni - Fažana
 
7,15
  9,00 10,50
I,II, XI,XII 11,30 13,00
  14,30 15,00
 
7,15
  9,00 9,30
  10,00 10,50
  11,30 13,00
  13,30 14,00
  14,30 15,00
III,IV,V, X 15,30 16,00
  16,45 17,30
  18,00 18,30
  19,00 19,30
  22,15 23,00
 
7,15
  9,00 9,30
  10,00 10,50
  11,30 13,00
VI,VII,VIII,IX 13,30 14,00
  14,30 15,00
  15,30 16,00
  16,45 17,30
  18,00 18,30
  19,00 19,30
  20,00 21,00
  22,15 23,00