Muzejske zbirke

Pododsjek za zaštitu kulturnih dobara Nacionalnog parka Brijuni skrbi o 19 muzejskih i 2 dokumentacijske zbirke koje sveukupno broje preko 50 000 inventarnih jedinica. Većina zbirki je formirana, popisana i sistematizirana u zadnjih dvadesetak godina. Prema klasifikaciji Muzejskog dokumentacijskog centra, muzejske zbirke razvrstane su na slijedeći način:

Zbirka umjetnina

KULTURNO-POVIJESNI ODJEL
Etnografska zbirka
Memorijalna zbirka Josip Broz Tito
Zbirka fotografija
Zbirka hotelskog posuđa i pribora, uporabnih i ukrasnih predmeta
Zbirka nacrta i karata
Zbirka namještaja
Zbirka razglednica
Sportska zbirka
Zbirka tiskane građe
Zbirka zastava

ARHEOLOŠKI ODJEL
Pretpovijesna zbirka
Antička zbirka
Srednjovjekovna zbirka
Zbirka kamenih spomenika

PRIRODOSLOVNI ODJEL
Geološko-paleontološka zbirka
Mineraloško-petrografska zbirka
Zoološka zbirka

DOKUMENTACIJSKI ODJEL
Fototeka
Dijateka