Morska obala i pojas plime i oseke

MORSKA OBALA:

  • 09.00h: Polazak broda iz Fažane
  • Dolazak brodom na Veliki Brijun
  • Vožnja turističkim vlakićem i razgledavanje sjevernog dijela otoka Veliki Brijun
  • Povratak u luku Veli Brijun
  • Šetnja do morske obale
  • Marenda (učenici sami donose obrok)

KRATKO PREDAVANJE: Uvod u temu, upoznavanje s pojmovima plime i oseke, predstavljanje najčešćih organizama morske obale, te pojasa plime i oseke. Učenici imaju na raspolaganju knjige i edukativne kartice putem kojih se detaljnije upoznaju sa organizmima koji naseljavaju ova područja. Istovremeno, primjećuju morfološke i fiziološke osobine kojima su organizmi prilagođeni životu na promjenjivom staništu kao što su morska obala i zona plime i oseke.

IGRA: "Prepoznaj organizam" - učenici su podjeljeni u grupe. Svaka grupa dobiva na korištenje ključeve za prepoznavanje vrsta prilagođene njihovom uzrastu i radne listiće sa zadacima koje moraju ispuniti

IGRA: "Miran život u stresnom okolišu" (vrtići i niži razredi osnovne škole) - učenici povezuju pojedini organizam viđen tijekom analize priobalne zone sa odgovarajućom strategijom prilagodbe

IGRA: "Kreiraj svoju vrstu" (viši razredi osnovne škole) - učenicima je zadano morsko stanište prema kojem moraju "kreirati" zamišljenu vrstu životinje, opisati je i objasniti njene prilagodbe

  • Šetnja do luke Veli Brijun
  • 13.00h: Povratak brodom u Fažanu

UZRAST: Vrtić i osnovna škola.

OPTIMALNA VELIČINA GRUPE: Do 30 učenika.

NAPOMENA: Program se prilagođava obzirom na uzrast i specifične interese, sve u dogovoru s nastavnicima. JUNP Brijuni zadržava pravo izmjene programa.