Unesene vrste

Osim domaćih (autohtonih) vrsta, biljni inventar ovih pejzažnih parkova i drvoreda čine i brojne unesene vrste (alohtone): pinija (Pinus pinea), alepski bor (Pinus halepensis), brucijski bor (Pinus brutia), crni bor (Pinus nigra), mediteranski čempres (Cupressus sempervirens), atlaski cedar (Cedrus atlantica), himalajski cedar (Cedrus deodara), libanonski cedar (Cedrus libani), grčka jela (Abies cephalonica), španjolska jela (Abies pinsapo), sekvoja (Sequoia sempervirens), močvarni taksodij (Taxodium distichum), eukaliptusi (Eucaliptus sp.)… Egzotične su biljke uglavnom zasađene oko vila i hotela – razne vrsta palmi i kaktusa.