Stara maslina

Maslina Lat. Olea eurpea mill.

Stara maslina jedno je od najstarijih stabala maslina na Mediteranu; to potvrđuje istraživanje provedeno na uzorku drva stare masline, a istraživanje je izvršeno na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, 60-ih godina prošloga stoljeća. Metodom karbonske analize (upotrebom radiaktivnog izotopa ugljika C14 na uzorku komada drva iz korjenovog vrata debla masline) ustanovljena je starost od oko 1600 godina.

70-ih godina prošlog stoljeća usred nevremena maslina se raspukla na dva dijela. Rane nastale uslijed raspuknuća stabla konzervirane su betonom (tada je to bila vrlo popularna metoda konzerviranja u arborikulturi).

Projekcija krošnje iznosi 22 x 8 metara i visoka je 6 metara.

Maslina i danas fruktificira (daje plodove) i od tih plodova proizvodimo ulje.
Berba plodova vrši se u listopadu, a u prosjeku se ubere oko 30 kg plodova. Od tih 30 kg plodova maslina u prosjeku se proizvede oko 4,1 kg ulja extradjevičanske kakvoće (potvrda kemijskih svojstva u laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo grada Pula). Najbolja kemijska analiza iznosila je 0,11% slobodnih masnih kiselina , a peroksidni broj iznosio je 1,95.

Maslina je sastavni dio jedinstvenog krajolika Brijuna i svojom bujnom i bogatom krošnjom te impresivnom širinom debla daje jedinstvenu vizuru na mikrolokaciji gdje se nalazi.