Flora

Brijune čini specifičnim i vrijednim u krajobraznim relacijama našeg podneblja upravo vegetacijska komponenta. Na Velikom Brijunu ostvaren je izuzetno vrijedan sklad prirodnih i antropogenih elemenata u cjelovitoj slici krajolika. Zauzimanjem nekada poljoprivrednih površina i krčenjem dijela šumskih površina te njihovim pretvaranjem u pejzažne parkove s prostranim otvorenim travnjacima stvoren je izuzetan krajolik jedinstven na hrvatskoj obali Jadrana.

Glavnina flornih elemenata na Brijunskom otočju ima prava mediteranska obilježja.

Najvažnije biljne kategorije Velikog Brijuna:

  • Makija 261 ha
  • Travnjaci 124 ha
  • Parkovi 118 ha
  • Šume hrasta crnike(Quercus ilex) 68 ha
  • Šume crnike i lovora 48 ha
  • Kulture četinara 18 ha

Vrijedno je istaknuti da su na otočju pronađene neke vrste biljaka koje su uvrštene u skupinu posebno ugroženih vrsti u Istri (morska makovica, divlji krastavac, neke vrste trava i dr.), a one su na otočju dosta zastupljene i normalno se razvijaju.

Više informacija: s.dujmovic@brijuni.hr