2011. Međunarodna godina šuma

U okviru 9. zasjedanja Foruma za šume Ujedinjenih naroda (UNFF) 02. veljače 2011. službeno započinje obilježavanje Međunarodne godine šuma u cijelom svijetu.

UNFF osnovan je 2000. godine, te je dio novog međunarodnog dogovora o šumama sa zadatkom uspostave globalnog održivog gospodarenja šumama te razvoja kriterija i pokazatelja održivog gospodarenja šumama na međunarodnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini, a čine ga sve države članice UN-a i specijalizirane agencije.
Republika Hrvatska je od samih početaka aktivno uključena u rad UNFF-a, na 5. zasjedanju UNFF-a u svibnju 2005. godine, inicirala je i pokrenula proceduru za proglašenje 2011. godine Međunarodnom godinom šuma, nastojeći tom gestom ukazati na visoku razinu poštovanja prema šumskim ekosustavima i njihovoj važnosti za opstanak planete. Razlog Hrvatske inicijative za proglašenje može se pronaći u povijesnoj povezanosti hrvatskog čovjeka sa šumom, kao i činjenici da je pod šumama 47% površine Republike Hrvatske, što je više od 2,0 milijuna hektara o kojima organizirano već više od 250 godina brinu generacije šumara.

Rezolucijom Generalne skupštine UN-a broj 61/193 od 20. prosinca 2006. godine, 2011. godina proglašena je Međunarodnom godinom šuma.

Sve države članice pozvane su da tijekom 2011. godine na međunarodnoj i nacionalnoj razini sudjeluju i organiziraju niz događanja i aktivnosti kojima bi se obilježila Međunarodna godina šuma, s ciljem edukacije javnosti o značaju koji šume i šumski ekosustavi daju cijelom planetu te svim segmentima čovjekova života. Prilikom obilježavanja Međunarodne godine šuma veliki naglasak se daje održivom gospodarenju šumama kao potrebnom temelju svih ljudskih aktivnosti.
U dogovoru sa MRRŠVG-a (glavni koordinator pokretanja), Ministarstvo kulture je aktivno uključeno u obilježavanje Međunarodne godine šuma kroz niz aktivnosti koje će provoditi u suradnji sa Državnim zavodom za zaštitu prirode, JU Nacionalnih parkova i parkova prirode, te Županijskim JU za upravljanje zaštićenim područjima.