Opći podaci

Ukupna površina Nacionalnog parka Brijuni 3.395,00 ha
Površina morskog dijela NP 2.651,70 ha
Površina svih otoka (14 otoka i otočića) 743,30 ha
Dužina svih otočkih obala 46,82 km
Dužina morske granice NP 22,93 km