Dokumenti i izvješća

Temeljni akti

  • Zakon o proglašenju "Nacionalnog parka Brijuni" ("Narodne novine", broj 46/83 i 45/99)
  • Uredba o Javnom poduzeću "Brijuni" ("Narodne novine" br. 47/91 i 3/92),
  • Prostorni plan "Nacionalnog parka Brijuni" ("Narodne novine" br. 45/01) Opći akti
  • Statut Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" od 23. srpnja  2018. godine
  • Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Brijuni" ("Narodne novine" br. 75/00) 
  • Unutarnji ustroj s naznakom voditelja Službi, maila, telefona i faksa

Programi temeljeni na Pravilniku o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Brijuni" ("Narodne novine" br.75/00)

  • Program posjećivanja i razgledavanja Nacionalnog parka "Brijuni", kojim se  pobliže uređuju moguća mjesta posjećivanja, istovremeni broj posjetitelja i način posjećivanja Nacionalnog parka "Brijuni", i to otoka Veliki Brijun, Mali Brijun, Sv. Jerolim, Kotež (Kozada) te oplovljavanje brijunskog arhipelaga od 2000. godine
  • Uvjeti za realizaciju izletničkih programa posjetitelja Nacionalnog parka "Brijuni" br:02-1042-03. od 17.06.2003.
  • Program za ronilačko posjećivanje Nacionalnog parka "Brijuni"
  • Odluka o rekreacijskom ribolovu u Nacionalnom parku "Brijuni"

Povezani dokumenti