Vođenje morskih zaštićenih područja Sredozemlja kroz razdoblje klimatskih promjena: Jačanje otpornosti i prilagodbe – MPA-ADAPT

(eng. Guiding Mediterranean MPAs through the climate change era: Building resilience and adaptation – MPA-ADAPT) 

Uvod

Sredozemno more će u narednim desetljećima biti pod utjecajem ubrzanih klimatskih promjena. Izravni dokazi klimatskih promjena se već mogu uočiti u obalnom području, ali i u morskim zaštićenim područjima. Potreba za razumijevanjem i stvaranjem otopornosti za obalne zajednice i morsku bioraznolikost putem adaptivnog upravljanja, postalo je ključan čimbenik u saniranju i prilagodbi na ubrzane promjene kako bi se očuvalo zdravlje ekosustava unutar morskih zaštićenih područja. Nažalost, klimatske promjene u većini slučajeva nisu dio planova upravljanja, a informacije dostupne upravljačkim tjelima morskih zaštićenih područja su ograničene i nisu sveobuhvatne.
Definiranje prilagodbi na klimatske promjene u morskim zaštićenim područjima Sredozemlja doprinijeti će sveukupnom trudu na regionalnoj razini kako bi se poboljšalja prilagodba na nadolazeće promjene u obalnom području.

Glavni cilj

Cilj projekta MPA-Adapt je razviti planove prilagodbe na klimatske promjene koji će biti specifični za određeno morsko zaštićeno područje i koji će doprinijeti jačanju njihove otpornosti na utjecaje spomenutih promjena. To će se postići putem radionica za učinkovito upravljanje, razvojem procjene rizika i istraživanjima potencijalnih aktivnosti i prioriteta potrebnih kako bi se očuvala bioraznolikost i educirala lokalna zajednica, ribari i ostali dionici o načinima prilagodbe i jačanju otpornosti.
Također, cilj je i uključiti procjenu osjetljivosti na klimatske promjene i prirodne obrambene mehanizme u postojeće upravljačke aktivnosti te usmjeravati voditelje morskih zaštićenih područja i lokalne dionike u implementaciju i testiranje prilagodba na klimatske promjene.

Specifični ciljevi

  1. Podizanje svijesti javnosti o ulozi učinkovitosti morskih zaštićenih područja u jačanju otpornosti na klimatske promjene, očuvanje usluge ekosustava te doprinos mjerama prilagodbe.
  2. Jačanje kapaciteta morskih zaštićenih područja u planiranju i odgovoru na utjecaje klimatskih promjena na temelju boljeg razumijevanja klimatskih rizika i osjetljivosti.
  3. Pokazati kako klimatske promjene mogu biti uključene u planiranje i upravljanje morskim zaštićenim područjima Sredozemlja.

Uloga Nacionalnog parka Brijuni

Uloga Nacionalnog parka Brijuni kao morskog zaštićenog područja Sredozemlja je razviti plan prilagodbe na klimatske promjene, koji će biti sastavni dio plana upravljanja javne ustanove, kako bi se planirale buduće aktivnosti smanjenja utjecaja klimatskih promjena i mjere prilagodbe na klimatske promjene. Nacionalni park Brijuni biti će jedno od pet područja gdje će se provoditi pilot projekti, koji će biti alat za testiranje prilagodbi na klimatske promjene, strategije praćenja stanja te za procjenu socio-ekonomske osjetljivosti i utjecaja spomenutih promjena na bioraznolikost. U sklopu aktivnosti koje će se baviti podizanjem svijesti javnosti o klimatskim promjenama osmisliti će se edukativne brošure, video materijali te edukativna izložba. Ciljne skupine su lokalno stanovništvo, posjetitelji i ostali dionici parka. Sudjelovanjem na raznim radionicama biti će izvrstan temelj za unaprijeđenje znanja o klimatskim promjenama, a izmjena informacija i iskustava s ostalim projektnim partnerima omogućiti će nam da naučimo kako se nositi s nadolazećim ishodima klimatskih promjena.

Partnerstvo

Vodeći partner projekta je španjolsko Nacionalno istraživačko vijeće (CSIC), a uključeno je sedam projektnih partnera s područja Sredozemlja: talijanski Nacionalni institut za zaštitu okoliša i istraživanje (ISPRA), IUCN Centar za međunarodnu suradnju, Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, morsko zaštićeno područje Isole Pelagie – Upravljačko tijelo općine Lampedusa i Linosa (Italija), Konzorcij za upravljanje morskim zaštićenim područjem Portofino (Italija) i Ured za zaštitu okoliša Korzike (Francuska).
Pridruženi partneri su: Regionalni centar za posebna zaštićena područja (RAC/SPA), Mreža morskih zaštićenih područja Sredozemlja (MedPAN), španjolsko Ministarstvo poljoprivrede i ribarstva, hrane i okoliša, Regionalni park prirode Korzika (Francuska), grad San Benedetto del Tronto (COMSBT) i Malteško sveučilište.

Budžet

Ukupan budžet projekta iznosi 1,904,257.06 € (85% budžeta financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj)
MAVA fondacija (15% budžeta projektnog partnera IUCN-Med)

Trajanje projekta

Od studenog 2016. godine do svibnja 2019. godine.

Službena stranica projekta: https://mpa-adapt.interreg-med.eu/

PARTNERI PROJEKTA

   

Povezani dokumenti