Povelja o zaštiti okoliša Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"

Zaštitom i očuvanjem Nacionalnog parka "Brijuni" štitimo biljni i životinjski svijet, vodu, tlo te krajobraz u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.

Očuvanju okoliša pristupamo sukladno ekološkim zakonima i kulturnim zahtjevima kao bitnim kriterijima definiranja smjera razvoja, jer prirodni okoliš u kojem čovjek živi osigurava mu ostvarenje temeljnih životnih potreba.

U razvoju Nacionalnog parka "Brijuni" opredjeljeni smo za gospodarski održiv razvitak temeljen na opstojnom turizmu, hotelijerstvu i tradicionalnoj poljoprivredi zasnovanima na ekološki dopustivim tehnologijama, u cilju njegova trajnog očuvanja za buduće generacije.

Djelatnici Nacionalnog parka "Brijuni" pridonose životnom stilu gostiju naših hotela kvalitetom usluga, informiranjem, te jasnim pristupom i razvojem svijesti o dijeljenju odgovornosti.

Gosti Nacionalnog parka "Brijuni" su ekološki osvješteni i osjetljivi na svaku neprirodnu metodu zadiranja u prirodu, te motivirani da doprinose načinu zdravog života i stvaranju boljeg okoliša.